logo

Какъв тип кръв ще има бебето? (калкулатор на кръвна група и Rh фактор)

Тук можете да изчислите кръвната група на детето от кръвните групи на родителите, да разберете как кръвната група се прехвърля от родителите на децата, вижте таблицата на кръвните групи на децата и родителите.

Световното разделение на хората на 4 кръвни групи се основава на системата АВ0. А и В са антигени на червените кръвни клетки (аглутинин). Ако човек не ги има, кръвта му принадлежи към първата група (0). Ако има само А - за втория, само Б - до третия, и ако и А и В - до четвъртия (виж голямата таблица в долната част на статията). Точното определяне на кръвта, принадлежаща на определена група, е възможно само в лабораторията с помощта на специални серуми.

Чрез Rh фактор цялото население на земното кълбо се разделя на собственици (Rh-положителни) и тези, които нямат този фактор (Rh-отрицателен). Липсата на резус не засяга здравето. Въпреки това, една жена има заплаха от Rh-конфликт с дете, особено по време на многократни бременности, ако този фактор липсва в кръвта й и има такъв в кръвта на бебето.

Наследяване на кръвни групи на теория

Наследяването на кръвни групи и Rh фактор се извършва според добре изучените закони на генетиката. За да разберете малко този процес, трябва да запомните програмата на училищната биология и да разгледате конкретни примери.

Гените, които носят информация за наличието или отсъствието на аглутининози (А, В или 0), както и за наличието или отсъствието на Rh фактор, се предават от родителите на детето. Опростените генотипове на хора от различни кръвни групи се записват, както следва:

 • Първата кръвна група е 00. Една 0 ("нула"), която този човек е получил от майката, а другият от бащата. Съответно, човек с първата група може да предаде само 0 на своето потомство.
 • Втората кръвна група е АА или А0. Дете от такъв родител може да бъде прехвърлено A или 0.
 • Третата кръвна група е ВВ или В0. Наследени или B, или 0.
 • Четвъртата кръвна група е АВ. Наследени или А, или Б.

Що се отнася до Rh фактора, той се наследява като доминираща черта. Това означава, че ако се предаде на човек от поне един от родителите, то със сигурност ще се прояви.

Ако и двамата родители са отрицателни по отношение на резус-фактора, то всички деца в семейството им също няма да го имат. Ако единият родител има Rh фактор, а другият не е, то детето може да има резус или не. Ако и двамата родители са Rh-положителни, то поне 75% от случаите на детето също ще бъдат положителни. Въпреки това, появата в семейството на бебе с отрицателен Rh не е глупост. Това е вероятно, ако родителите са хетерозиготни - т.е. имат гени, които са отговорни за наличието на Rh фактор, и за неговото отсъствие. На практика може да се предположи просто да поискате кръвни роднини. Вероятно сред тях ще се намери Rh-отрицателен човек.

Конкретни примери за наследяване:

Най-лесният вариант, но и доста рядък: и двамата родители имат първата отрицателна кръвна група. Дете в 100% от случаите ще наследи групата им.

Друг пример: кръвната група на мама е първо положителна, а татко има четвърта отрицателна. Едно дете може да получи от майка 0 и от баща А или Б. Следователно възможните варианти ще бъдат А0 (група II), В0 (група III). Т.е. Кръвната група на бебето в такова семейство никога няма да съвпадне с родителя. Rh факторът може да бъде както положителен, така и отрицателен.

В семейство, където единият родител има втората отрицателна кръвна група, а втората има трета положителна кръв, е възможно бебето да се роди с някоя от четирите кръвни групи и всяка резус. Например, едно дете може да получи А или 0 от майка, и В или 0 от баща, съответно са възможни следните комбинации: AB (IV), A0 (II), B0 (III), 00 (I).

Как да разберете кръвната група на дете от родител

След като научат за бременността, жените се стремят да получат колкото се може повече информация за бъдещото си бебе. Определянето на характера, който ще наследи или цвета на очите му, разбира се, е невъзможно. Въпреки това, когато става въпрос за генетични закони, лесно можете да разберете какъв тип кръв ще има детето.

Този индикатор е пряко свързан с свойствата на кръвната течност на мама и татко. За да се разбере как се наследяват, е необходимо да се проучи системата ABO и други закони.

Какви групи съществуват

Кръвната група не е нищо друго освен характеристика на протеиновата структура. Тя не подлежи на никакви промени, независимо от обстоятелствата. Ето защо този показател се разглежда като константа.

Откриването му е извършено през 19-ти век от учения Карл Ландщайнер, благодарение на който е разработена системата ABO. Според тази теория, кръвната течност е разделена на четири групи, които сега са познати на всеки:

 • I (0) - няма антигени А и В;
 • II (А) - присъства антиген А;
 • III (B) - се извършва В;
 • IV (АВ) - и двата антигена съществуват едновременно.

Представената система ABO допринесе за пълна промяна в мнението на учените относно естеството и състава на кръвната течност. В допълнение, грешки, които са направени по-рано по време на трансфузия и се проявяват чрез несъвместимост на кръвта на пациента и кръвта на донора, вече не са били извършвани.

В mn системата има три групи: N, M и MN. Ако и двамата родители имат М или N, детето ще има същия фенотип. Раждането на деца с MN може да бъде само ако единият родител има M, а вторият N.

Rh фактор и неговата стойност

Това име е получил протеинов антиген, който присъства на повърхността на червените кръвни клетки. За първи път е открит през 1919 г. при маймуни. Малко по-късно се потвърди фактът, че той присъства при хората.

Rh фактор се състои от повече от четиридесет антигена. Те са обозначени с цифри и букви. В повечето случаи има антигени като D, C и E.

Според статистиката, в 85% от случаите европейците имат положителен Rh фактор, а в 15% - отрицателен.

Закони на Мендел

В своите закони Грегор Мендел ясно описва модела на наследяване на определени характеристики на детето от родителите. Тези принципи бяха възприети като солидна основа за създаването на такава наука като генетиката. В допълнение, те трябва да бъдат разглеждани преди всичко, за да се изчисли кръвната група на бъдещото бебе.

Сред основните принципи на Мендел са следните:

 • ако и двамата родители имат 1 група, то детето ще се роди без наличието на антигени А и В;
 • ако бащата и майката имат 1 и 2, тогава бебето може да наследи една от представените групи; същият принцип се прилага за първия и третия;
 • родителите имат четвъртата - детето има някаква форма освен първата.

Кръвната група на детето според кръвната група на родителите не може да се предвиди в ситуация, когато мама и татко са 2 и 3 години.

Как е наследството от родителите от дете

Всички човешки генотипи са определени съгласно следния принцип:

 • първата група - 00, т.е. първата нула на бебето се предава от майката, а другата - от бащата;
 • вторият е АА или 0А;
 • третата е B0 или BB, т.е. в този случай прехвърлянето от родителя ще бъде индикатор B или 0;
 • четвърто - AB.

Наследяването на детето от кръвна група от родителите се извършва съгласно общоприетите генетични закони. Като правило родителските гени се предават на бебето. Те съдържат цялата необходима информация, например, Rh фактор, наличието или отсъствието на аглутининови вещества.

Как е наследяването на Rh фактора

Определянето на този индикатор се извършва и на базата на присъствието на протеин, който по правило присъства на повърхността на състава на еритроцитите. Ако червените кръвни клетки го съдържат, тогава кръвта ще има положителен резус. В случай, че протеинът отсъства, се отбелязва отрицателен Rh фактор.

Според статистиката съотношението между положителни и отрицателни стойности ще бъде съответно 85 и 15%.

Наследяването на Rh фактора се извършва на доминираща основа. Ако двама родители нямат антиген, който определя този показател, то детето ще има отрицателна стойност. Ако един от родителите има положителен резус, а другият има отрицателен резултат, вероятността детето да действа като носител на антигена е 50%.

Ако майката и бащата имат фактори със знак „+“, то в 75% от случаите бебето наследява положителен резус. Заслужава да се отбележи, че в този случай има голяма вероятност детето да получи гените на близък роднина, който има отрицателна стойност за този показател.

За по-точно разбиране за наследяването на Rh фактора можете да разгледате подробно данните в таблицата по-долу.

Как да разберете кръвната група на бъдещото бебе

За да се определи коя кръвна група наследява детето, експертите са разработили специална таблица, която позволява на всеки бъдещ родител самостоятелно да прави прогнози.

При внимателно проучване на табличните резултати е възможно следното декодиране:

 • кръвта на родителите и децата ще бъде същата само ако мама и татко имат първата група;
 • ако има втора група и при двамата родители, детето ще наследи 1 или 2;
 • когато единият родител има първото, бебето не може да се роди с четвъртото;
 • ако мама или татко има трета група, тогава вероятността, че детето ще наследи, е същата, както в предишните описани случаи.

Ако има 4 групи родители, бебето никога няма да бъде първото.

Може ли да има несъвместимост?

През втората половина на 20-ти век, след идентифициране на 4 групи и разпознаване на Rh фактори, е разработена и теория, описваща съвместимостта. Първоначално тази концепция се използва изключително за трансфузия.

Инжектираната кръвна течност трябва не само да съвпада с групата, но и да има същия резус фактор. Ако това не се следва, възниква конфликт, който в крайна сметка води до смърт. Такива последствия се обясняват с факта, че когато влезе несъвместима кръв, червените кръвни клетки се унищожават, което води до спиране на снабдяването с кислород.

Учените са доказали, че единствената универсална група се счита за първа. Тя може да бъде прелята на всяко лице, независимо от групата на кръвния състав и резус. Четвъртата се използва и във всички ситуации, но при условие, че пациентът ще има само положителен Rh фактор.

Когато настъпи бременност, това също не изключва времето, когато е възможно конфликт в кръвта между дете и жена. Такива ситуации се прогнозират в два случая:

 1. Кръвта на жена с отрицателна стойност, а баща й - с положителен. Най-вероятно бебето също ще има стойност с знак „+“. Това означава, че когато влезе в тялото на майката с кръвната си течност, ще се произведат антитела.
 2. Ако бъдещата майка има първата група, а мъжът има някаква друга, с изключение на 1. В този случай, ако детето не наследява и първата група, има конфликт на кръвта.

В случай на първа ситуация нещата не могат да се окажат с най-благоприятни последици. При наследяване на положителен резус от плода, имунната система на бременната жена ще възприема червените кръвни клетки на детето като чужди и ще се стреми да ги унищожи.

В резултат на това, ако тялото на детето загуби червените си кръвни клетки, то ще произведе нови, което ще даде много осезаемо натоварване на черния дроб и далака. С течение на времето се появява кислородно гладуване, мозъкът е повреден и е възможна и фетална смърт.

Ако бременността е първата, тогава резусът може да бъде избегнат. Въпреки това, с всеки следващ риск се увеличава значително. В такава ситуация жената трябва винаги да бъде наблюдавана от специалист. Тя също ще трябва да направи кръвни изследвания за антитела достатъчно често.

Веднага след раждането на детето се определя групата на кръвната течност и нейния резус-фактор. При положителна стойност на майката се прилага антирезусен имуноглобулин.

Такива действия предотвратяват неблагоприятни последици при зачеването на втората и следващите деца.

Вторият вариант не представлява заплаха за живота на бебето. В допълнение, тя е изключително рядко диагностицирана и не се различава в сложния ход на процеса. Изключение е хемолитичната болест. Ако подозирате, че развитието на тази патология ще трябва да се тества редовно. В този случай, за да се роди успешно, 35-37 седмици се считат за най-благоприятни периоди.

Повечето експерти твърдят, че при по-висока стойност на кръвта на баща ми по отношение на майка ми, вероятността за здраво и силно дете е почти 100%.

Конфликтите, дължащи се на несъвместимостта на кръвната група от родителите, не са толкова рядко явление, но не са толкова опасни, колкото ако са несъвместими с Rh фактора.

Ако провеждате навреме преглед, редовно посещавате гинеколога и не пренебрегвате инструкциите на лекуващия лекар, то това ще увеличи вероятността за успешно зачеване, бременност и раждане на бебето.

Наследството на кръвните групи не е толкова сложна наука. Познавайки всички тънкости и нюанси, можете дори преди раждането на детето да навлезе в света, за да разберете каква група и резус ще има.

Кръвна група на детето от родителите: маса с Rh фактор

Бременността е удивителен процес, по време на който се случват колосални промени и явления в тялото на жената. Деветмесечното чакане е малко болезнено, така че бъдещите майки и татковци се опитват да разберат как ще изглежда тяхното бебе, какви родителски способности ще наследи, какви очи, коса, кръвна група ще има. Но ако оставим настрана всички гадания и спекулации, науката за генетиката ще помогне да се определи не само кръвната група на детето от родителите, но и да се справи с дефиницията на Rh фактора.

Какви са кръвните групи

За да откриете кръвната група, е обичайно да използвате специално разработена система. Обикновено тя се обозначава с "AB0" от човешки генотипи. Определението на групите се основава на реда, в който са разположени антигените, които присъстват в кръвта А, В или 0. Те са разположени на външната мембрана на червените кръвни клетки и, в зависимост от промените в тяхното местоположение, образуват 4 основни кръвни групи.

Група 1 - означена като I (0) - антигените А и В напълно отсъстват в нея;

2 група - обозначена като II (A) - тук на външната обвивка има само А антиген;

Група 3 - обозначена като III (B) - на външната обвивка се намира само В-антиген;

Група 4 - обозначена като IV (AB) - и двата вида антигени A и B присъстват по ръба на еритроцитите

Разделянето се извършва съгласно принципите на съвместимост на различни кръвни групи. Това означава, че човек с определена група кръв не може да бъде прелят с кръв на неизвестна група. В крайна сметка, ако не се комбинират помежду си, червените кръвни клетки ще се прилепят заедно. Например, хората с първата кръвна група могат да бъдат преливани само с кръв от същото име никой друг няма да им подхожда. За хората от втората група първата и втората ще работят, а за тези с трета кръв във вените, можете да излеете първата и третата. Но собствениците на четвъртата група, можете да излее всякаква кръв.

Ако по някаква причина родителите не знаят каква е тяхната кръвна група, можете да разберете, като дарите кръв за анализ в клиничната лаборатория на поликлиниката. Персоналът на лабораторията ще направи тест за определяне на кръвната група и в същото време и на Rh фактора.

Какво определя кръвната група на детето

Познаването на кръвната Ви група е много важно, например, ако трябва да извършите кръвопреливане. В крайна сметка, понякога няма време за провеждане на лабораторен анализ и времето продължава за минути. И ако говорим за малко дете, то още повече, родителите просто трябва да знаят кръвната му група и Rh фактора. Ето защо в родилните домове новородените се тестват за определяне на кръвна група и Rh фактор.

Но много родители още преди появата на трохите на света искат да изчислят по генетични формули, каква кръв ще има. Понякога това изчисление може да се направи с точност от 100%, а понякога са възможни и някои отклонения. Това може да стане по обичайните генетични закони, които позволяват да се определи наследствения ген. Доминиращите гени са гените А и В, а ген 0 е рецесивен. При зачеването бебето получава набор от гени от майката и набор от гени от бащата. В зависимост от това кой от тях ще бъде доминиращ и който ще бъде рецесивен, зависи не само кръвната група на бебето, но и много други характеристики и характеристики.

В опростена форма генотиповете на детето са следните.

Първата кръвна група (l) - генотипи на родителите 00: децата наследяват един генотип 0 от родителите си;

Втората кръвна група (II) е генотипа на родителите АА или А0: децата наследяват един ген А от родителите, а вторият - А или 0;

Третата група кръв (lll) - генотипи на родители BB или B0: освен това, наследяването на генотипи на дете от родители може да се случи в същата степен;

Четвъртата кръвна група (lV) - генотипове на AV родители: детето ще получи генотипове А или В от родителите

В по-голямата част от всички случаи е възможно да се изчисли какъв тип кръв ще има детето в зависимост от родителските генотипи, наследени от него. Само в някои случаи генетичният закон е неуспешен и изчислението е малко вероятно.

Таблица за наследяване на кръвна група при деца от родителите им

Най-опростеният начин за определяне на наследството на кръвна група от деца от родителите е специална таблица. Всъщност, за да може да се решават генетични проблеми, се нуждаете от специално обучение, но за да можете правилно да използвате таблицата, трябва само да разберете нейните ценности.

Използването на таблицата за наследяване на кръвни групи при деца от родителите е много проста. На първата вертикална колона трябва да намерите комбинацията от кръвните групи на бащата и майката на детето, от което се нуждаете. Например, единият родител има втората кръвна група, а другата - третата. Намерете клетката, в която се показва комбинацията от сумата II + III. От тази клетка пренасяме хоризонталната линия и откриваме възможните варианти на кръвните групи в детето. Както може да се види от горния пример, при комбинация от сумата II + III детето може да има както първата, така и втората и третата и дори четвъртата кръвна група със същия процент на вероятност.

Вземете друг пример. И двамата родители имат втора кръвна група, т.е. комбинация от сума II + II. Намираме клетката, от която се нуждаем, и извличаме от нея хоризонтала. Получаваме резултат: детето може да има първа кръвна група с вероятност от 25% и втората кръвна група с вероятност от 75%.

С вероятност от 100%, само първата кръвна група се наследява от детето, при условие че майката и бащата също имат първата група. Rh фактор няма ефект върху наследяването на кръвните групи.

Съвместимостта на кръвните групи на родителите и Rh фактори често се използва за определяне на оптималното време за зачеване, тъй като кръвните групи на бащата и майката просто нямат пречки за планиране на бременността. Но несъвместимостта на Rh фактора може да представи неприятни изненади на двойката и дори да причини безплодие.

Разбира се, когато се използват генетични изчисления, резултатът ще бъде по-точен и разширен. Това е видно от горната таблица.

Как факторът Rh на родителите влияе върху кръвната група на детето

Както знаете, под Rh фактор (Rh) разбирате специален протеин, който се съдържа в кръвните клетки. Отсъствието му се наблюдава само при 15% от жителите на нашата планета, докато преобладаващата част от населението има Rh фактор в кръвта. Тя е положителна и отрицателна. Невъзможно е да се предскаже предварително как ще бъде предаден на детето от родителите му, тъй като законите на математиката не се отнасят до неговото определение. Можете предварително да кажете предварително, че ако родителите отговарят на резус-фактора, то в повечето случаи детето ще бъде същото като родителите. Въпреки че има изключения от това.

Пример. Майката на детето има първата кръвна група, Rh факторът е положителен, а бащата на детето има първата кръвна група, Rh факторът е положителен. Въпреки това, детето е родено с първата кръвна група, но има отрицателен Rh фактор. С по-точното изчисляване на генетичната наследственост бе установено, че бащата на майката на детето има първата кръвна група, резус-факторът е отрицателен, така че майката е носител на рецесивната черта на отрицателния Rh фактор. Ето защо тя успя да предаде този знак на детето.

Как да определим кръвната група и резус-фактора при дете, използвайки таблицата с показатели на родителите?

Кръвна група е уникален набор от еритроцитни свойства, характерни за определена популация от хора. Общоприетата класификация беше предложена още през 1900 г. от австрийския учен К. Ландщайнер. Той получи Нобелова награда за това.

Какви кръвни групи съществуват и как се различават?

Има 4 групи. Те се различават помежду си от наличието на гени А и В или отсъствието им в състава на еритроцитите, левкоцитите, тромбоцитите и кръвната плазма. Можете да определите вида на кръвта чрез специален анализ или домашен бърз тест, който се продава в най-близката аптека.

В световната практика е приета единна класификация и обозначаване на кръвни групи AB0:

 1. Първият (0). Хората, принадлежащи към тази категория, нямат антигени. Те действат като универсални донори, защото кръвта им пасва на всички. Въпреки това, те сами могат да се доближат само до същата кръв като тяхната.
 2. Вторият (А). Еритроцитите съдържат един вид гени - А. Този тип кръв може да бъде прехвърлен само на първите два.
 3. Трето (Б). Характеризира се с присъствието на гена. Човек с такава кръв може да стане донор за І и ІІІ вид.
 4. Четвърто (AB). Тази категория включва хора, които имат и двата антигена в кръвта си. Те могат да даряват изключително за собствения си вид и абсолютно всякаква кръв е подходяща за тях.

Какво е Rh фактор, какво е това?

Паралелно с кръвната група се оказва и Rh фактор. Той свидетелства за протеина в състава на червените кръвни клетки. Този индикатор е:

 • наличен е положителен протеин;
 • отрицателен - без протеин.

Резусът не се променя през целия живот и няма ефект върху човешкото здраве, нито върху предразположеността към заболяване. Той се взема предвид само в две версии:

 1. Преливане на кръв Строго е забранено смесването на кръв с различен резус. Това може да предизвика разрушаване на кръвните клетки (хемолиза), което често води до смърт.
 2. Бременност и подготовка за него. Бъдещата майка трябва да се увери, че няма конфликт резус. Това се случва, ако жената има Rhus “-”, баща има “+”. Тогава, когато бебето наследява бащин резус, тялото на бъдещата майка може да отхвърли плода. При такива условия възможността за носене и пълноправно дете е минимална.

Какво определя кръвната група и Rh на детето?

Формирането на тези показатели зависи от доминиращите (потискащи) и рецесивни свойства. Доминантните (А и В) и слабият знак (0) могат да бъдат предадени на детето:

 • когато мъж и жена имат първата група с рецесивен имот (0), то тогава бебето със сигурност ще го наследи;
 • втората група се формира при деца при получаване на антиген А;
 • за появата на третата група се изисква господстващия тип ген В;
 • за да се роди едно дете с последната група, един родител трябва да премине ген А, а вторият - Б.

Формирането на Rh фактор се извършва на същия принцип. Положителният се счита за доминиращ, отрицателният знак е рецесивен. Заслужава да се отбележи, че 85% от всички хора могат да се похвалят с протеини в червените кръвни клетки и само 15% не. Донор за човек с отрицателен резус може да бъде носител и на двата типа, с положителен, който има същия тип. Идеалният вариант се счита за пълно съчетание на резус и кръвна група.

Как да изчислим кръвната група на детето от родителите на специална маса?

След изучаване на данните в таблицата става възможно да се направи следното декодиране:

 • при условие, че двамата родители имат 1 група, кръвта на детето ще съвпадне с тях;
 • майки и бащи с една и съща група 2 ще имат деца с 1 или 2 група;
 • ако един от родителите е носител на една група, детето няма да може да бъде носител 4;
 • ако бащата или майката имат трета група, то вероятността за раждане на дете с трета група е същата като тази на другите три групи;
 • ако 4, то децата никога не трябва да бъдат носители на кръвна група 1.

Възможно ли е предварително да се определи резус фактор?

Познайте резус-фактора на детето, познавайки този показател от бащата и майката, може би с помощта на следната схема:

 • ако и двамата родители имат „-“ резус, детето ще има същото;
 • в случая, когато човек е носител на положителен, а другият е отрицателен, шест от осем деца ще наследят положителен резус;
 • Според статистиката, 15 от 16 деца се раждат с родители с “+” Rh фактор със същия резус и само един с отрицателен.

Вероятността от Rh-конфликт при майката и децата

Резус конфликт - отхвърляне на плода с "+" резус тяло на жена с "-" индикатор. Дори и в близкото минало, при такива условия е било просто невъзможно да се извърши и да се роди пълноправно дете, особено ако бременността не беше първата. Резултатът от този процес може да бъде смъртта на плода, мъртвото раждане и други негативни последици.

Понастоящем конфликтът Резус се среща само в 1,5% от случаите. Вероятността му може да се установи след тестове в началото на бременността или на етапа на подготовка за зачеване. Заслужава да се отбележи, че дори с изпълнението на две условия (отрицателен резус на майката и положителен при детето) не е необходимо конфликтът да се развива.

В този случай бременната жена трябва да бъде редовно проверявана, за да се определи количеството на антителата и техните титри. В зависимост от получените резултати може да се извърши пълно фетално изследване. Когато при дете възникне конфликт с резус, настъпва хемолитична болест, която води до преждевременно раждане, анемия, водна рак или дори смърт.

Съвременната медицина предлага единственият начин да се спаси дете с Rh-конфликт - вътрематочно кръвопреливане под контрола на ултразвук и опитни лекари. Това значително намалява вероятността за преждевременно раждане и развитието на хемолитична болест при дете. За да се намали вероятността от възникване на този проблем, на бременните жени се предписва специфичен курс на лечение през целия период, включително вземане на витамини, минерали, антихистамини и метаболитни лекарства. Препоръчително е да се извърши доставка в случай на възможен резусен конфликт предварително с цезарово сечение.

Бебешка кръвна група

Кръвни групи

Наследяване на детски кръвни групи

В началото на миналия век учените доказали съществуването на 4 кръвни групи. Как се наследява кръвната група на бебето?

Австрийският учен Карл Ландщайнер, смесвайки кръвния серум на някои хора с еритроцити, взети от кръвта на други хора, установява, че при някои комбинации от еритроцити и серуми има „залепване“ - сцеплението на еритроцитите и образуването на съсиреци, докато други не.

Проучвайки структурата на червените кръвни клетки, Landsteiner откри специални вещества. Той ги раздели на две категории, А и Б, подчертавайки третата, където той взема клетки, в които те не са. По-късно учениците му - А. фон Декастело и А. Щурли - открили едновременно червени кръвни клетки, съдържащи маркери тип А и В.

В резултат на изследването се появи система за разделяне на кръвни групи, наречена АБО. Все още използваме тази система.

 • I (0) - кръвна група се характеризира с липсата на антигени А и В;
 • II (А) - се установява в присъствието на антиген А;
 • III (АВ) - антигени;
 • IV (АВ) - антигени А и В.

Това откритие направи възможно да се избегнат загуби при трансфузии, причинени от несъвместимост на кръвта на пациенти и донори. За първи път са извършени успешни трансфузии. Така че, в историята на медицината от XIX век е описана успешната майка на кръвопреливане. След като получи четвърт литър донорска кръв, тя каза, че се чувства „сякаш самият живот прониква в тялото й“.

Но до края на 20-ти век подобни манипулации са били редки и са били извършвани само в спешни случаи, понякога донасящи повече вреда, отколкото полза. Но благодарение на откритията на австрийските учени, преливането на кръв се превърна в много по-безопасна процедура, която спаси много животи.

Системата АВ0 превърна идеите на учените в свойствата на кръвта. По-нататъшното проучване на учените генетика. Те доказаха, че принципите на наследяване на кръвната група на детето са същите като за другите признаци. Тези закони бяха формулирани през втората половина на XIX век от Мендел, въз основа на експерименти с грах, познат на всички нас в учебниците по училищна биология.

Бебешка кръвна група

Наследяване на кръвната група на детето според закона на Мендел

 • Според законите на Мендел родителите с кръвна група I ще бъдат родени деца, които нямат А-и В-тип антигени.
 • Съпрузите с I и II имат деца с подходящи кръвни групи. Същата ситуация е типична за групи I и III.
 • Хората от група IV могат да имат деца с всяка кръвна група, с изключение на I, независимо от вида на антигените, които присъстват в техния партньор.
 • Наследството на детето от кръвната група е най-непредсказуемо, когато собствениците на втора и трета групи са обединени. Децата им могат да имат една от четирите кръвни групи със същата вероятност.
 • Изключение от правилото е т.нар. „Феномен на Бомбай“. При някои хора А и В антигените присъстват в фенотипа, но те не се появяват фенотипно. Вярно е, че това е изключително рядко и най-вече сред индианците, за които е получил името си.

Rh наследство

Раждането на дете с отрицателен Rh фактор в семейство с резус-позитивни родители в най-добрия случай причинява дълбоко объркване, в най-лошия - недоверие. Упреци и съмнения относно лоялността на съпруга. Колкото и да е странно, в тази ситуация няма нищо изключително. Има просто обяснение за такъв деликатен проблем.

Rh факторът е липопротеин, разположен върху мембраните на еритроцитите при 85% от хората (те се считат за Rh-позитивни). В случай на негово отсъствие, те казват за Rh-отрицателна кръв. Тези индикатори са обозначени с латински букви Rh съответно със знак плюс или минус. За изучаването на резус, като правило, помислете за една двойка гени.

 • Положителният Rh фактор се обозначава с DD или Dd и е доминираща черта, а отрицателна - dd, рецесивна. С алианса на хора с хетерозиготно присъствие на резус (Dd), техните деца ще имат положителен резус в 75% от случаите и отрицателен в останалите 25%.

Родители: Dd x Dd. Деца: ДД, Дд. Хетерозиготността възниква в резултат на раждането на Rh-конфликтно бебе при Rh-отрицателна майка, или може да се запази в гени в продължение на много поколения.

Наследяване на черта

От векове родителите се чудеха какво ще бъде тяхното дете. Днес има възможност да се погледне в красивата далечна страна. Благодарение на ултразвука, можете да разберете пола и някои характеристики на анатомията и физиологията на бебето.

Генетиката може да определи вероятния цвят на очите и косата и дори наличието на музикално ухо в бебето. Всички тези признаци са наследени според законите на Мендел и са разделени на господстващо и рецесивно. Доминиращи признаци са кафявият цвят на очите, косата с малки къдрици и дори способността да се свива езикът. Най-вероятно детето ще ги наследи.

За съжаление, преобладават и склонността към ранно плешивост и цъфтене, миопия и пролуката между предните зъби.

Сиви и сини очи, права коса, светла кожа, посредствено ухо за музика се класират като рецесивни. Проявлението на тези признаци е по-малко вероятно.

Момче или...

В продължение на векове вината за отсъствието на наследник в семейството беше поставена върху жена. За постигане на целта - раждане на момче - жените прибягват до диети и изчисляват благоприятни дни за зачеване. Но нека разгледаме проблема от гледна точка на науката. Човешките зародишни клетки (яйца и сперматозоиди) притежават половината от хромозомите (т.е. има 23 от тях). 22 от тях са еднакви за мъже и жени. Само последната двойка е различна. При жените това са хромозоми на ХХ век, а при мъжете - XY.

Така че вероятността за раждане на дете от двата пола зависи изцяло от хромозомния набор от сперматозоидите, който е успял да оплоди яйцеклетката. Просто казано, за пола на детето е напълно отговорен... баща!

Таблица на кръвната група на детето по групи родители

Родителите на неродено дете обикновено са склонни да се опитват да предскажат пола на желаното от тях потомство, кои ще изглеждат, някои особености на външния им вид, като цвят на косата или очите. Пълен портрет на бебето, разбира се, стигна до раждането му няма да успее. Но благодарение на генетичните изследвания на вероятността от заемане, е реалистично да се изчислят някои характеристики на бъдещото бебе, а именно да се открие кръвната група на детето и нейният резус. Проучване на наследството на кръвните групи при хората, на науката за генетиката. Тя ще бъде полезна при определяне на вида на кръвта, която може да бъде прехвърлена от родител на дете, въз основа на теорията за наследяването.

Система за разделяне на кръвта

От какво зависи кръвната група? Неотдавна, в началото на 20-ти век, генетиците са получили информация, че в зависимост от наличието на определени индивидуални антигенни (протеинови) свойства на еритроцитите, кръвта се разделя на четири групи. Първоначално са открити само три вида кръвни вещества - 1, 2 и 3, след което е добавен друг тип - кръвна група 4.

Класификация на четирите категории кръвен поток:

 • Първият се обозначава с 0 (i).
 • Вторият е означен с А (II).
 • Третият е маркиран B (III).
 • Четвъртата е обозначена с AB (IV).

Маркирането съответства на отсъствието (0) или на присъствието на аглутининови вещества в кръвния поток (А, В). Подобна система получи съответното име ABO. Първата кръвна група изобщо няма антигени. Вторият има един антиген А, третият - В. Четвъртият има присъствие на два антигена А и В. Аглутининозите са протеини на имунната система, разположени на повърхността на червените кръвни клетки. Когато патогенният микроорганизъм влезе в човешкото тяло, те веднага започват да развиват антитела, които, когато се комбинират с патогени, блокират способността им да се движат. Възможно е да се установи кръвната група и Rh фактор в диагностичната лаборатория чрез анализиране.

Проучването не е трудно и не изисква специална подготовка.

Rh фактор може да бъде положителен или отрицателен, т.е. неговото отсъствие. Rh положителна е по-често при около 80% от жителите на света. По-рядко се срещат хора, които нямат резус, този статус се нарича отрицателен Rh фактор, има такава картина при по-малко от 20% от хората. При хората липсата на резус не влияе на състоянието на тялото. Отрицателен резус е важен, когато носите плод. Защото често кръвните съставки на майката не съвпадат с кръвния поток на детето, поради това, което се случва с Rh-конфликт, което води до неблагоприятни последици.

Концепцията за наследяване на кръвна група от дете от родители

Как да определим кръвната група на детето според теорията за заемане на биолог Грегор Мендел, който първи открива подобен модел. За да разберете какъв тип кръв ще има детето, е необходимо да се запознаете малко с генетичните закони. Базирайки се на системата АВ0, учените от генетиката представиха доказателства, че характеристиките на образуването на кръвната течност в детето, а оттам и наследството на кръвната група, са идентични по природа. Бъдещият баща и майка предават на детето си гените, които съдържат информация за наличието или отсъствието на аглутинигени А или Б. Положителен или отрицателен Rh фактор също се предава чрез гените.

Начинът, по който кръвната група се наследява при деца, ще стане ясна след прочитане на процентите в таблицата. За удобство на бъдещите родители е разработен онлайн калкулатор, който улеснява изчисляването на кръвната група на детето. Достатъчно е да се въведат индивидуалните данни за кръвния поток на бъдещия баща и майка, а тестът за няколко секунди ще покаже бъдещата кръвна група на бъдещото бебе.

Моделът се проследява в таблицата за наследяване на кръвни групи:

Как да разберете кръвната група на детето от родителите

В случаите, когато използват понятието кръвна група, те означават групата (според системата ABO) и Rh фактор Rh. Първият се определя от антигени, разположени върху червените кръвни клетки (червени кръвни клетки). Антигените са специфични структури на клетъчната повърхност. Вторият компонент е Rh факторът на кръвта. Това е специфичен липопротеин, който може също да се намира или да липсва в еритроцитите. Съответно, тя ще бъде определена като положителна или отрицателна. В тази статия ще разберем коя кръвна група деца и родители ще бъде приоритет по време на бременността.

Ако тялото определи такава структура като извънземна, тя ще реагира агресивно към нея. Именно този принцип трябва да се има предвид при процедурите за лимфна трансфузия. Често хората имат лъжлива представа, че кръвната група на детето и родителите трябва да бъде същата. Има закон на Мендел, който ви позволява да предскажете работата на бъдещите деца, но тези изчисления няма да бъдат недвусмислени.

Какво е кръвна група

Както бе споменато, кръвната система ABO се определя от местоположението на някои антигени на външната мембрана на еритроцита.

Така че има 4 кръвни групи при деца и възрастни:

 • I (0) - няма антигени А или В.
 • II (А) - присъства само А. t
 • III (B) - B. се определя на повърхността.
 • IV (AB) - двата антигена са открити - А и В.

Същността на разделението се свежда до съвместимост с кръвта по време на трансфузия. Факт е, че тялото ще се бори срещу онези антигени, които той няма. Това означава, че пациент с група А не може да бъде прелят с кръв от група В, както и обратно. Човек с кръвна група О притежава антитела, които ще се борят с антигените А и Б. Това означава, че само кръвта на неговите представители може да бъде прелята към него.

Generic ще бъде пациент с 4 групи, тъй като тя няма антитела. Такъв човек може да прави кръвопреливания. На свой ред универсалният донор ще бъде човек с група от 1 (О), ако в този случай неговият резус фактор е отрицателен. Такива червени кръвни клетки ще задоволят всеки.

Принадлежността към Rh фактора се определя от антигена D - присъствието му прави Rh положителна, отсъствието - отрицателно. Този кръвен фактор трябва да се има предвид от жените по време на бременност. Тялото на жена с отрицателен Rh фактор може да отхвърли плода, ако мъжът има положителен Rh фактор. Заслужава да се отбележи, че 85% от хората имат положителен Rh статус.

В лабораторията се прави тест за определяне на двата фактора: към няколко капки кръв се добавят антитела, чиято реакция определя наличието на определени антигени в кръвта.

Кръвен тест

Наследяване на кръвна група

Често родителите се чудят дали кръвната група на родителите и децата може да бъде различна. Да, това е възможно. Факт е, че наследството на кръвна група в едно дете възниква според закона на генетиката, където гените А и В са доминиращи и О е рецесивен. Бебето получава един ген от майката и бащата. Повечето човешки гени имат две копия.

В опростена форма човешкият генотип може да бъде описан като:

 • 1 кръвна група - OO: детето ще наследи само O.
 • 2 кръвна група - АА или АО.
 • 3 кръвна група - BB или HE: единият или вторият знак може да бъде наследен в еднаква степен.
 • Четвърта кръвна група - AV: децата могат да получат А или Б.

Има специална таблица на кръвната група на децата и родителите, според която можем визуално да предложим коя група и Rh фактор детето ще получи:

Струва си да се обърне внимание на редица модели в наследяването на символи. Така че, кръвната група на децата и родителите трябва да съвпада с 100%, ако и двамата родители имат първото. В случаите, когато родителите имат 1 и 2, или 1 и 3 групи, децата могат също да наследят всяка черта от един от родителите. Ако партньорът има 4-та кръвна група, то във всеки случай той не може да има дете с 1 тип. Кръвната група на деца и родители може да не е същата, ако един от партньорите има 2, а другият 3. С тази опция е възможен всеки резултат.

Rh наследство

Много по-проста е ситуацията с наследяването на Rh: антигенът D присъства или отсъства. Положителният резус фактор доминира над отрицателния. Съответно са възможни следните подгрупи: DD, Dd, dd, където D е доминиращият ген и d е рецесивен. От гореизложеното става ясно, че първите две комбинации ще бъдат положителни, а само последната ще бъде отрицателна.

В живота тази ситуация ще изглежда така. Ако поне един родител има DD, то детето ще наследи положителен Rh фактор, ако и двата собственика, то отрицателен. В този случай, ако родителите Dd, има вероятност детето да има резус.

Таблица на наследството на Rh кръв

Възможно ли е предварително да се определи пола на детето

Има версия, която може да определи пола на детето според кръвната група на родителите. Да вярваш в такова изчисление с голяма увереност, разбира се, е невъзможно.

Същността на изчисляването на кръвната група на бъдещото дете се свежда до следните принципи:

 • Жена (1) и мъж (1 или 3) са по-склонни да раждат момиче, а ако човек има 2 и 4, вероятността едно момче ще се увеличи.
 • Жена (2) с мъж (2 и 4) най-вероятно ще получи момиче, а с мъж (1 и 3) - момче.
 • Майка (3) и баща (1) ще раждат момиче, а мъжете от други групи ще имат син.
 • Една жена (4) и мъж (2) трябва да очакват едно момиче, а мъже от друга кръв ще има син.

Заслужава да се отбележи, че няма научни доказателства за тази теория. Методът казва, че единството на родителите в състоянието на Rh кръв (както отрицателен, така и положителен) говори в полза на появата на дъщеря, в други случаи син.

Таблица на пола на детето по кръвна група на родителите

данни

Понастоящем медицината позволява да се идентифицират заболявания по кръвна група, които могат да се появят при дете преди раждането. Разбира се, не трябва напълно да се доверявате на таблиците и независимите изследвания. Точността при определяне на групата и резусите на нероденото дете може да се очаква само след лабораторно изследване.

На какво наистина си струва да се обърне внимание е, че с помощта на родителска кръв е много вероятно да се установи податливостта към заболяванията на бъдещото поколение.

Една от най-важните задачи при определяне на категорията на кръвта е да се намали възможният риск от кръвопреливане. Ако извънземните гени попаднат в човешкото тяло, може да започне агресивна реакция, резултатът от която е много тъжна. Същата ситуация се случва и с неподходящ резус. Тези обстоятелства са важни за бременните жени, особено за притежателите на негативен фактор.

Не забравяйте за възможните мутации на гените, които до известна степен се появяват на земята. Факт е, че преди да е имало една кръвна група (1), останалите се появяват по-късно. Но тези фактори са толкова редки, че не трябва да ги обсъждате подробно.

Има някои забележки относно пригодността на характера на човека и неговата кръв. От това учените са направили изводи за чувствителността към определени заболявания. Така че първата група, която е най-ранната на Земята, изглежда най-трайна, сред хората от тази подгрупа лидерите най-често се намират. Това са изразени любители на месото, но за съжаление притежателите на силни алергични реакции.

Хората от втората кръвна група са по-търпеливи и практични, най-често са вегетарианци, включително поради чувствителен стомашно-чревен тракт. Тяхната имунна система е слаба и често страдат от инфекциозни заболявания.

Третата подгрупа е страстна природа, крайност. Те са по-добри от другите, толерират околните промени и имат отличен имунитет.

Хората от четвъртата кръвна група са най-редките, те са много чувствени и виждат този свят по свой собствен начин. Те имат рецептивна нервна система, често са много алтруистични.

Дали да се доверите на такива характеристики, дали да се правят прогнози за естеството на вашето дете, въз основа на такива наблюдения, зависи от родителите да решат. Но да се използват постиженията на съвременната медицина за укрепване на здравето на бъдещото бебе никога не е излишно.

Какъв тип кръв ще има бебето? Възможно ли е да се определи чрез родителски данни?

За да разберете как кръвната група на детето е наследена от родителите, масата, както и минималните познания за законите на генетиката, ще помогнат на бъдещата мама и татко. И тогава те няма да се чудят защо кръвните им характеристики се различават от тези на бебето.

Какво е кръвна група? Какви са?

Кръвната група принадлежи към признаците, които човек получава от баща и майка дори при зачеването. Това е постоянен показател, с него да живее цял живот.

В началото на миналия век е съставена класификация на кръвните групи. Цялата система се нарича ABO. Принадлежността към определена група е фиксирана чрез антигени. Това е специална структура, разположена на повърхността на червените кръвни клетки - червени кръвни клетки. Изследователят Карл Ландщайнер раздели тези вещества на 2 групи - А и Б. Ако човек няма нито антиген А или В, тези клетки се наричат ​​0. Малко по-късно бяха открити клетките, чиито мембрани съдържат и антигени А и В.

Така че има 4 групи:

 • I (0) - на повърхността няма нито антиген А, нито Б;
 • II (А) - има само антиген А;
 • III (B) - има само антиген В;
 • IV (АВ) - комбинацията се определя, т.е. и двата антигена А и В.
към съдържанието

Правила за кръвопреливане

Това разделение е важно за кръвопреливането. Процедурата по преливане е започнала от лекари дълго време, но те не можеха да гарантират положителен резултат, защото не разбираха от какво зависи успехът. По време на научните изследвания беше забелязано, че когато се присъединят някои кръвни групи, се появяват съсиреци, кръвта се слепва, а в други случаи това не се случва.

Въз основа на това бяха подчертани правилата:

 • е забранено за пациент с кръвна група А да прелива кръв от група В;
 • на пациент с кръвна група 4 (АВ) може да се даде всякаква кръв;
 • човек с кръвна група 0 ще се нуждае само от подобна кръв. В края на краищата, ако в тялото няма антиген А или В, тогава, когато кръвта бъде прелята, тялото няма да го приеме, когато се смеси, ще настъпи така наречената реакция на аглутинация, т.е. еритроцитът ще се залепи заедно. За да се избегнат тези тъжни последствия, по-добре е родителите предварително да опознаят кръвната си група и да я определят при раждане на дете.

Как се провежда кръвен тест?

Можете да дарявате кръв в почти всяка клиника или медицински център. Изследването на самия материал се извършва в лабораторията. Анти-А, анти-В и анти-АВ серумът се приготвя предварително. След това няколко капки кръв се смесват с всяка серумна проба. Според реакцията на антиген-антитяло (антигените на кръвната проба реагират със серумните протеини на антитялото) определят към коя група принадлежи тази проба.

Определението е както следва:

 1. ако реакцията на аглутинация не се е случила никъде, то това е I кръвна група;
 2. ако реакцията протича с анти-А и анти-АВ серум, това е група II;
 3. ако реагира с анти-В и анти-АВ серум, тогава III;
 4. и ако аглутинацията е възникнала навсякъде - IV.
към съдържанието

Кръвна група - кое дете наследява?

След изясняване на съвместимостта, т.е. каква кръв е безопасна за преливане и на кого, генетиката е започнала да изучава проблемите на наследството. Чудеха се дали е възможно да се изчисли с каква кръвна група ще се роди бебето или поне да се предскаже вероятността. За роднини, понякога е само въпрос на интерес - какъв цвят ще бъдат очите на бебето, кои от близките ще изглеждат. А за учените и лекарите основната задача е да се предотвратят вродени заболявания.

Доказано е, че по същия начин, както бебето наследява цвета на очите, кожата и косата, кръвната група се подчинява на същите принципи. Генетичните закони са доста точни, има само малка вероятност за изключения.

Как да разберете с каква кръвна група ще се роди детето?

Има някои общи модели на наследяване:

 • ако и двамата родители са собственици на първата кръвна група, то детето ще се роди с едно и също;
 • ако мама и татко имат първата и втората групи, то децата ще имат или една или друга група;
 • същото се прилага, когато родителите имат първа и трета група;
 • Мама и татко имат четвъртата кръвна група? Децата могат да се родят с втора, трета или четвърта група;
 • и когато родителите на втората и третата група, има вероятност да има дете с всякаква кръвна група.

Всички тези изчисления се основават на ученията на Мендел, известната генетика. От родителите можете да откриете важна информация за бъдещото бебе. Известно е, че децата наследяват 50% от гените на бащата и 50% от майката.

Как да открием кръвната група на детето от масата?

Когато всички данни са в компактна форма, можете лесно и бързо да си представите какво чака детето. За да направите това, трябва само да знаете кръвната група на мама и татко.

Намирането на вероятността да имаш бебе с определена кръвна група е съвсем просто. Необходимо е да се намери съответния ред на таблицата и след това да се види колко процента от вероятността за присъствието на първата група бебе, колко секунди и т.н.

В допълнение, те казват, че тя може да се определи от кръвна група, пол и дори характер. Полът на бебето може да бъде надеждно определен само чрез ултразвук, така че е по-добре да не разчитате на различни непроверени източници. И има някои съответствия в героите.

Например, първата кръвна група се появява по-рано от другите, обикновено хората се раждат със силен лидерски характер, който обича месото. Представителите на втората група, напротив, не харесват много месната храна, много от тях дори стават вегетарианци в бъдеще. По природа те са много по-спокойни. Третата група се адаптира добре към промените в околната среда, това са мобилни деца и възрастни. Представители на 4-та кръвна група, най-рядката, най-често чувствителната, с крехка и уязвима нервна система. Тези факти не са научно доказани, те се формират просто въз основа на наблюдения.

Какво е Rh фактор? Функции за наследяване

Необходимо е да се помни за бъдещия наследник. Rh факторът (неговото обозначение е Rh) е протеин, липопротеин, който присъства в организма при 85% от населението на света. Той е разположен върху еритроцитите и по-точно върху техните мембрани. Обозначението на положителен резус е DD или Dd. Отрицателен - дд.

Ако поне един от родителите има доминиращия DD ген, тогава Rh факторът на бебето ще бъде положителен. Доста рядка ситуация, но се случва, че и майката, и таткото имат отрицателен резус, тогава детето ще получи същото. Но ако и мама, и баща с хетерозиготен резус (Dd), тогава не може да се каже точно как това дете ще се прояви - ще бъде плюс или минус.

видео

Можете ли да познаете резус-фактора?

Възможно е да се предскаже какво ще бъде резус в бебето само в случай на DD или dd резус при родителите. Ако те имат Rh Dd, тогава с вероятност от 25% детето ще се роди с Rh със знак минус. За съжаление, не е възможно да се знае надеждно предварително, масите и калкулаторът няма да помогнат тук. Разбира се, много вероятно е, ако мама и татко имат положителен резус, тогава бебето ще се роди с същото. Но може да има изключения.

Понякога този фактор се предава през поколението. Ако баба или дядо имаха отрицателен Rh, то бебето може да го наследи от тях, въпреки факта, че и двамата родители имат Rh - “плюс”. Това се нарича рецесивно предаване.

Най-неблагоприятната ситуация е, когато бащата е с положителен резус-фактор и майката има отрицателен фактор. В този случай може да започне отхвърлянето на плода от тялото на бременната жена. В момента, лекарите вече могат да предупреждават Rh-конфликт. Ако знаят, че майката има Rh-негатив, те въвеждат анти-Rh имуноглобулин, като по този начин елиминират рисковете за здравето и живота на детето и майката.

Разбира се, най-надеждният вариант е да се направи анализ при раждането на бебето и тогава определено може да се открие кръвната група. Но си струва да се използва описаната по-горе информация, след което можете да предотвратите негативните последици. След изучаване на таблицата, можете грубо да познаете какви са рисковите фактори за заболяванията в бъдещото бебе.

Обобщавайки, можем да кажем, че е важно за бъдещите родители да знаят кръвната група, също така е от голямо значение какво ще бъде при децата. Това помага не само в случай на необходимост от трансфузии, но и в прогнозата за вродени заболявания. Това означава, че лекарите ще знаят какво да се обърне внимание на първо място, какви допълнителни изследвания за провеждане. Ето защо такова просто проучване допринася значително за поддържането на здравето на бебето.