logo

Глава 6. КРЪВНА СИСТЕМА

Тромбоцитите или тромбоцитите са образувани от гигантски клетки от червен костен мозък, мегакариоцити. В костния мозък мегакариоцитите са плътно притиснати към пространствата между фибробластите и ендотелните клетки, чрез които цитоплазмата им се освобождава отвън и служи като материал за образуване на тромбоцити. В кръвообращението тромбоцитите имат кръгла или леко овална форма, диаметърът им не надвишава 2-3 микрона. Тромбоцитите нямат ядро, но има голям брой гранули (до 200) от различни структури. При контакт с повърхността, която се различава по свойствата си от ендотела, тромбоцитите се активират, сплескват и се появяват до 10 нишки и процеси, които могат да бъдат 5-10 пъти по-големи от диаметъра на тромбоцитите. Наличието на тези процеси е важно за спиране на кървенето.

Обикновено броят на тромбоцитите при здрав човек е 2-4-1011 / l, или 200-400 хиляди в 1 μl. Увеличаването на броя на тромбоцитите се нарича "тромбоцитоза", намаление - "тромбоцитопения". При естествени условия броят на тромбоцитите е подложен на значителни колебания (техният брой се увеличава с стимулиране на болката, физическо натоварване, стрес), но рядко надхвърля нормалните граници. По правило тромбоцитопенията е симптом на патология и се наблюдава при радиационна болест, вродени и придобити заболявания на кръвната система.

Основната цел на тромбоцитите - участие в процеса на хемостаза (вж. Точка 6.4). Важна роля в тази реакция имат т.нар. Тромбоцитни фактори, които са концентрирани главно в гранулите и тромбоцитната мембрана. Някои от тях са обозначени с буквата Р (от думата тромбоцитна плоча) и арабската цифра (Р1, Р2 и т.н.). Най-важните са РЗ, или частичен (непълен) тромбопластин, представляващ фрагмент от клетъчната мембрана; Р4, или антихепаринов фактор; Р5 или тромбоцитен фибриноген; ADP; контрактилен протеин тромбастенин (напомнящ за актомиозин), вазоконстрикторни фактори - серотонин, адреналин, норепинефрин и т.н. ензим на тромбоксан синтетаза.

На повърхността на тромбоцитите са гликопротеинови образувания, които действат като рецептори. Някои от тях са „маскирани” и се експресират след активиране на тромбоцитите от стимулиращи агенти - АДФ, адреналин, колаген, микрофибрили и др.

Тромбоцитите участват в защитата на организма от чужди агенти. Те притежават фагоцитна активност, съдържат IgG, са източник на лизозим и β-лизини, способни да унищожат мембраната на някои бактерии. В допълнение, те съдържат пептидни фактори, които причиняват превръщането на “нулевите” лимфоцити (0-лимфоцити) в Т- и В-лимфоцити. В процеса на активиране на тромбоцитите, тези съединения се освобождават в кръвния поток и, в случай на съдово увреждане, предпазват тялото от навлизането на патогени.

Регулаторите на тромбоцитопоезата са краткотрайни и дългодействащи тромбоцитопоетини. Те се образуват в костния мозък, далака, черния дроб и също са част от мегакариоцитите и тромбоцитите. Краткосрочните тромбоцитопоетини усилват отделянето на кръвните пластини от мегакариоцитите и ускоряват навлизането им в кръвта; Дългодействащите тромбоцитопоетини допринасят за прехвърлянето на прекурсорите на гигантски клетки от костен мозък в зрели мегакариоцити. IL-6 и IL-11 директно влияят на активността на тромбоцитопоетините.

тромбоцити

Кръвни тромбоцити

Тромбоцитите или кръвните пластини са най-малките неядрени кръвни клетки със сферична или дисковидна форма с диаметър 1-5 μm и обем 6.5-12 fl (μm 3).

Тромбоцитите се образуват в червения костен мозък чрез "пречистване" от гигантски мегакариоцитни клетки; 2/3 от тромбоцитите са в кръвоносния слой, 1/3 - в съдовете на далака. Обменът между "слезковите" и циркулиращите клетки се регулира от хормоналния адреналин. Животът на тромбоцитите е 1-2 седмици, средно - 10 дни. Стари и увредени клетки се разрушават главно в далака и костния мозък.

Брой на тромбоцитите

Броят на тромбоцитите при възрастен здрав човек в покой е (140-450) • 10 9 / l. Установени са разлики в съдържанието им при мъжете и жените. Намаляването на броя на тромбоцитите по-малко от 140 • 10 9 / L се нарича тромбоцитопения, а увеличението над 450 × 10 9 / L се нарича тромбоцитоза. При здрав човек обикновено се наблюдава физиологична тромбоцитоза след тежко физическо натоварване (особено при повишена температура и с ограничен прием на вода) и тромбоцитопения може да настъпи след прекомерна консумация на алкохол.

Структурата и свойствата на тромбоцитите

Въпреки липсата на ядро, тези клетки са много сложни. Тромбоцитите имат трислойни клетъчни мембрани, в които са изградени рецептори (гликопротеини (GP) IV и др.), Ензими и протеини от цитоскелета. Мембраните имат тубулна система за абсорбиране или отделяне на вещества.

Тромбоцитите имат способност за адхезия, активиране и агрегиране. Адхезията (прилепването) на тромбоцитите към чужда повърхност, по-специално към мястото на увреждане на кръвоносните съдове, се осъществява с помощта на адхезионни рецептори (колаген чрез GPIa/ GPПа, GPIIβ, GPIV, ламинин през GPПа, фибронектин чрез GPIc и GPIa) молекули на извънклетъчния матрикс на увредения ендотел. Особено място в този процес е дадено на фактора на фон Вилебранд. което е свързано с GP или GPIIβ/ GPIIIa тромбоцити и образува мост между тях и ендотелиевия колаген. Когато това се случи, отварянето на калциевите канали и влизането на Са 2+ йони в цитоплазмата. Калций предизвиква активиране на тромбоцитите, което е придружено от промяна в тяхната форма и размер (за увеличаване на контактната повърхност на тромбоцитите и способността му да взаимодейства с други клетки), секрецията на вазоконстриктор (серотонин, адреналин, тромбоксан), растеж (тромбоцитен растежен фактор, трансформиращ фактор Р) и коагулация (11 фактора на кръвосъсирването) вещества, както и допълнителна експресия на рецептори на тяхната повърхност. Агрегирането (залепването един на друг) на тромбоцитите се извършва с участието на фибриноген и тромбин през GPIIβ/ GPIIIaи други рецептори. Процесът на агрегиране има двуфазен характер: обратима фаза, продължаваща до 2 минути (агрегатите са ронливи, свободно фиксирани тромбоцити в тях са все още способни на дезагрегация) и необратима фаза с образуването на силен тромб. Механизмът на дезагрегиране на тромбоцитите в първата фаза на обратима агрегация е свързан с натрупването на сАМР и (или) cGMP в тях. Те причиняват реинтеграция на Са 2+ йони в системата на плътни тубули на цитоплазмата и тубулите. Най-важните стимулатори на дезагрегацията на тромбоцитите са простациклин и NO. синтезирани от ендотелиоцити. Този механизъм е много важен за предотвратяване на прекомерна агрегация на тромбоцити извън увредената зона на увредения съд и за предотвратяване на прекомерната коагулация.

Подобно на левкоцитите, тромбоцитите са способни на фагоцитоза и амебоидна подвижност.

Функции на тромбоцитите

Ангиотрофичната функция е, че тромбоцитите доставят растежни фактори за клетките на съдовата стена, влияят върху метаболизма в ендотелиума и започват възстановяването на кръвоносните съдове след тяхното увреждане. Следователно, тромбоцитопенията често е придружена от появата на петехии (точкови кръвоизливи) в кожата или лигавиците, поради намаляване на стабилността (пропускливостта) на съдовата стена. Хемостатичната функция на тромбоцитите е:

 • при стартиране на непосредствена (първична) хемостаза, дължаща се на тяхната адхезия и агрегация в нарушение на целостта на кръвоносните съдове, което води до образуването на тромбоцитната запушалка;
 • в локалната секреция на вазоконстрикторни вещества за намаляване на притока на кръв в увредената зона на съда;
 • в ускорението на коагулационните (вторични) хемостазни реакции с образуването на фибринов съсирек.

Защитната функция на тромбоцитите се извършва чрез залепване (аглутинация) на бактерии, фагоцитоза и ендо- и екзоцитоза на имуноглобулини.

trombotsitopoez

Trumbocytopoiesis е образуването на периферни кръвни тромбоцити. Тромбоцитите, най-малкият от кръвните клетки, се образуват от "шнируйвания" от най-големите (40 до 100 микрона) клетки от костен мозък - мегакариоцити. Тяхната уникалност се крие във факта, че съдържанието на ДНК на повечето от тези клетки е 8 или повече пъти по-високо от това в диплоидни клетки, например в лимфоцити. Продължителността на превръщане на PSGK в мегакариоцити е 8-9 дни. Зрелите клетки се намират както в червения костен мозък, така и в белите дробове (след миграция). Всеки мегакариоцит, в зависимост от неговия размер, образува от 2000 до 8000 тромбоцити.

Продуцирането на тромбоцитите и диференциацията на унипотентните стволови клетки, прекурсорите на мегакариоцитите, се контролира главно от тромбопоетин (ТРО). Този хормон се синтезира главно от чернодробните клетки и се отделя от тях с постоянна скорост.

Първоначалните етапи на PSGK диференциация по протежение на мегакариоцитния път подпомагат IL-3 и IL-5, и "отстраняването" на тромбоцитите от мегакариоцитите се ускорява от IL-6 и IL-11. Признаци на апоптоза на мегакариоцитите са наблюдавани от момента на скалиране на тромбоцитите и този процес приключва, когато се улавят и унищожават от макрофагите на белите дробове и / или червения костен мозък.

Приблизително 30% от получените тромбоцити се отлагат в далака. Тромбоцитите, които влизат в кръвта, циркулират в нея в продължение на 1-2 седмици (средно 10 дни), след което се улавят и използват от ендотелиоцити или се унищожават от макрофаги.

Стимулиране на тромбоцитопоезата се наблюдава, когато рекомбинантната ТРО се въвежда в тялото.

Когато се образуват тромбоцити

Каква е ролята на тромбоцитите в човешката кръв?

Всички материали на сайта се проверяват от практикуващи хематолози и хематолози, но не са рецепта за лечение. Ако е необходимо, консултирайте се с Вашия лекар за преглед!

Тромбоцитите са клетки, чиито имена ясно показват тяхната функция - образуването на кръвни съсиреци. Тази функция е жизненоважна за човека, тъй като степента на хемостаза зависи пряко от броя и активността на тромбоцитите. Необходимо е да се дава кръв годишно за анализ на тромбоцитните показатели.

Тромбоцитите са кръвни клетки, които са създадени, за да образуват кръвен съсирек и защитават организма от загуба на кръв. Неразделна част от клетъчния компонент на кръвта.

При микроскоп прилича на тромбоцит

Образуване и структура на тромбоцитите

В костния мозък, където се образуват тромбоцити, се синтезира прекурсорна клетка, мегакариобласт. След това се извършва трансформация в мегакариоцит с различна степен на зрялост: настъпва диференциация, намаляване на размера, „отделяне“ от голяма клетка с малки размери на зрели тромбоцити. Те не са ядрени, но в цитоплазмата имам много гранули с различни вещества, които допринасят за образуването на фактори на коагулация на протеини.

Тромбоцитите са уникални по своята структура. Основното, за което е отговорна структурата на тромбоцитите, е образуването и разклоняването на клетъчните процеси за свързването на червените кръвни клетки по време на образуването и фиксирането на кръвен съсирек.

Диаграма на реакцията на тромбоцитите към съдови увреждания и по-нататъшни процеси

Тромбоцитите не живеят дълго - от 3 до 6 дни. Те се използват в съдовия ендотелиум и в далака.

По-рано вече писахме за степента на тромбоцитите при децата и препоръчваме добавянето на тази статия към отметките.

Представяне на тромбоцитите

Има две фази на кръвосъсирването - клетъчни и протеинови. Тромбоцитите са отговорни за първата (клетка) 100%. Те отделят вещества в кръвта, които „привличат“ други клетки (еритроцити) към мястото на образуване на тромби и предизвикват отделянето на вещества, необходими за по-нататъшна коагулация. Когато тромбоцитите са изпълнили своята функция, се свързва втората фаза - протеиновата фаза, в която се образуват плазмени фактори на кръвосъсирване и мигрират до точката на пробив на съда и крайните форми на съсиреци.

Активността на тромбоцитите е право пропорционална на техния брой, среден обем и наличие на съпътстващи заболявания. От активността на тромбоцитите зависи от скоростта на образуване на кръвен съсирек и съответно от скоростта на спиране на кървенето.

Индикатор, важен за оценка на коагулационната система, е агрегиране на тромбоцитите. Може да се провери, като се използва времето за кръвосъсирване, определено в лабораторията.

Нормалното съдържание на тромбоцити в кръвта варира от 180 до 370 * 10 (9) / l. Броят на тромботичните клетки под 180 * 10 (9) / L се нарича тромбоцитопения и повече от 370 * 10 (9) / L се нарича тромбоцитоза.

Тромбоза в картините

Значение на тромбоцитите

Функциите на тромбоцитите не се ограничават до образуването на тромби в два етапа. Те предизвикват процес като регенерация - последващо заздравяване и възстановяване на увредените тъкани. Това е възможно поради растежните фактори, освободени от тромбоцитните гранули.

От гореизложеното става ясно каква роля играят тромбоцитите в човешката кръв - това е образуването на кръвен съсирек на всички етапи, като резултат - защита от загуба на кръв и индуциране на регенеративни процеси.

Ще ви е полезно да разберете и за промените в състава на кръвния газ на нашия уебсайт.

Препоръчваме да изучавате подобни материали:

 1. 1. Системата на хемостаза: защо тест за съсирване на кръвта
 2. 2. Автоимунна хемолитична анемия при деца: какво липсва и как се проявява
 3. 3. Как да изберем диета от кръвна група: загуба на тегло заедно
 4. 4. Нивото на базофилите намалява при възрастни: как да се лекува базофилия
 5. 5. Причините за увеличаване или намаляване на неутрофилите в кръвния тест при деца?
 6. 6. Норми на неутрофилите в кръвта и какви функции изпълняват
 7. 7. Какво означават повишените еозинофили в кръвния тест при възрастни?

Когато се образуват тромбоцити

Тромбоцити и тяхната роля в кръвната система

Раждане и умиране

Тромбоцитите, както и другите кръвни клетки, се образуват в костния мозък. Техният прародител е огромна клетка, която се отразява в името му - MEGAkaryocyte.

Вероятно може да се каже, че тромбоцитите се раждат от пъпкуване, тъй като “предшественикът” в процеса на своето разделение ги откъсва от себе си. Освен това, в доста голям брой - до 3000.

Така че костният мозък е основният доставчик на тези червени кръвни клетки, но не и единственият. Слабата част се формира в белите дробове, където тече незряла клетка, протромбоцит. Като цяло, където се образуват тромбоцити е разбираемо.

В съдовете, поради техния микроскопичен размер, те се поставят по протежение на стените, отблъснати от представителните елементи на кръвните клетки. Около една трета от техния брой се отлага за момента в слезката.

След като разгледахме въпроса къде се формират тромбоцити при хората, е необходимо накратко да се каже какво правят. Но повече за това по-долу, но засега нека кажем къде са унищожени тромбоцитите.

Тромбоцитите не живеят дълго - около 10 дни - след това стареят, отиват в костния мозък, където се унищожават от клетки, наречени макрофаги. Незначително количество завършва късия клепач в далака и черния дроб.

Ролята на тромбоцитите

Да се ​​каже, че тези малки двойно изпъкнали червени кръвни клетки изпълняват важни функции е да се каже почти нищо. Основното нещо, което трябва да се отбележи е, че човек не умира от кървене, ако нарани пръста си.

Тромбоцитите ще му помогнат в това. В тихо състояние те, които имат отрицателен заряд, спокойно отблъскват от ендотелните клетки на вътрешната облицовка на кръвоносните съдове, позволявайки на кръвния поток лесно да се разпространява през съдове с различни диаметри, свободно заобикаляйки всичките им разклонения.

По този начин, чрез подобряване на течливостта на кръвта, те допринасят за своевременното доставяне на кислород от кръвта към клетките на органи и тъкани. Но си струва да се получи и най-малкото увреждане на интимата на кораба, тромбоцитите незабавно да променят заряда до обратното и буквално да се придържат към компрометираната зона, възстановявайки целостта на кораба.

Би било погрешно да се мисли, че тромбоцитите изпълняват функциите си самостоятелно. Мозъкът следи всичко в тялото. Той е командващ тромбоцитите да активират или намаляват активността.

В противен случай, локалният процес на образуване на тромби ще се превърне в генерализиран, улавяйки цялата кръвоносна система. Това обаче се случва, когато синхронното действие на коагулационната и антикоагулационната система е небалансирано.

Допълнителни функции на червените кръвни пластини

В допълнение към основните защитни процеси, тромбоцитите се занимават с хранене на съдовите ендотелни клетки, които получават необходимите микроелементи за нормалния поток на червените кръвни клетки, които пренасят кислород към органите. От това зависи от жизнеността на тялото, имунитет.

Тромбоцитите подпомагат зарастването на увредената тъкан. Чрез бързо разделяне те за кратко време затварят цялата повредена зона. В същото време тя също така насърчава увредените клетки да ускорят растежа.

Освен това те транспортират различни хормони и ензими, както и борбата срещу вируси и антигени. Така че, тромбоцитите се образуват в тялото, не само за спиране на кървенето.

Трябва да се помни, че по време на един ден броят на записите може да се различава доста силно, тъй като, както вече знаем, те трябва да живеят за много кратко време.

Повишаване на броя на тромбоцитите (тромбоцитоза) е вероятно:

 • В случаите, когато се обработват в по-големи количества от костния мозък.
 • С увеличаване на дълголетието на записите
 • При алергични реакции и възпалителни процеси
 • При съдова атеросклероза
 • В случаи на голяма кръвна загуба
 • Когато се дехидратира, когато обемът на плазмата намалява на фона на нормалния брой кръвни клетки

лечение

Ако първичната тромбоцитоза, т.е. не е свързана с други заболявания, тогава всичко зависи от тежестта на патологията и степента на отклонение на тромбоцитите от нормата. В случай на не тежки случаи лечението започва с препоръки за хранене.

Таблицата трябва да съдържа продукти, които могат да намалят сгъстяването и вискозитета на кръвта, за да намалят риска от образуването на кръвни съсиреци. Това ще допринесе за киселите плодове, плодовете на цитрусовите растения.

Лук и чесън, домати. Изключете слънчогледовото масло, като го замените със зехтин или ленено семе. И не забравяйте да пиете достатъчно вода, един и половина до два литра на ден, при липса на противопоказания.

Ако това остане без желания резултат, е необходимо да се прибегне до лекарствена терапия, но само по препоръките и под контрола на хематолог.

Предписани са лекарства, които подобряват реологията на кръвта и намаляват съсирването му. В случай на стационарно лечение, интравенозната инфузионна терапия ще бъде проведена за същите цели.

Намаляване на тромбоцитите (тромбоцитопения) се формира от:

  • При анемия и левкемия
  • Когато заболяване или лезия на костния мозък
  • Може да бъде причинено от лекарства.
  • С злоупотребата с алкохол
  • След продължителни хирургични интервенции
  • С различни инфекциозни заболявания
  • След хемодиализни процедури
  • Поради неблагоприятна наследственост

В този случай лечението на острия период се извършва само в болницата. Спалнята, строга, се поддържа, докато тромбоцитите не се намалят до минимално приемливите стойности. Веднага назначен тримесечен хормонален курс - преднизон.

При отсъствието на ефект на прибягване до хирургична намеса, далакът се отстранява. След това продължава хормонална терапия, но в малки дози се повтаря плазмафереза, която търси отстраняване на антитела към собствените си тромбоцити.

Отстранената плазма се компенсира чрез въвеждането на същото количество свежа замразена донорна плазма. Донорните трансфузии на тромбоцити се прибягват само ако са избрани специално за този пациент съгласно специална система.

Пациентът е предупреден за недопустимост на приема на аспирин, кофеин и други лекарства, които нарушават способността на плочите да бъдат залепени.

И с тромбоцитоза, и с тромбоцитопения, моля не се лекувайте с народни средства - това заболяване е твърде сериозно, за да разчита на билкови препарати.

Място на образуване на тромбоцити. Структура и функция на тромбоцитите

Най-малките кръвни клетки са тромбоцити. Приличат на ядрено-свободни задвижвания. Диаметърът им е само до 4 микрона, а дебелината - до 0.75 микрона. Във всеки литър човешка кръв, обемът на тромбоцитите е между 180 и 350 х 109.

Път на външния вид на тромбоцитите

В процеса на фрагментация на цитоплазмата се появяват кръвни пластини. Те са отделени от огромните клетки на костния мозък - мегакариоцити. Те на свой ред се появяват в резултат на ендомитоза. След разделянето има 3-5 цикъла, през които хромозомите се удвояват, но цитоплазмата не се разделя. Експертите наричат ​​този процес непълно разделение.

Важно е да се разбере, че мястото на образуване на тромбоцити е червен костен мозък. От него те излизат и влизат в кръвния поток. Но една трета от тях веднага се отлагат в далака. Това се дължи на по-бавното им движение през намотаващите се въжета на далака. Останалите 2/3 циркулират в кръвта средно седем дни. Максималната продължителност на живота им може да достигне 12 дни.

Процесът на произход на записите

За да разберете как се появяват най-малките кръвни клетки, трябва да знаете не само мястото на образуване на тромбоцитите. Важно е да се изясни процесът на тяхното развитие. И така, прародителят е мегакариобласт. Това е голяма клетка, чийто размер достига до 20 микрона с ядро. Той съдържа нуклеотиди. Мегакариобластът се трансформира в промегакариоцит. Тази структура е предразположена към полиморфизъм на ядрото, цитоплазмата му е беззерниста, базофилна.

Следващият етап на развитие е мегакариоцитът. Това е огромна клетка в костния мозък, чийто диаметър варира от 60 до 120 микрона. Той съдържа грубо ядро, което може да отнеме много изящни форми. Цитоплазмата му се отличава с големи размери, гранулирана с включвания от розово-виолетов цвят.

Предпоследният етап е появата на тромбоцитогенен мегакариоцит. След него директно се излъчват тромбоцити. Те са отделени от цитоплазмата на мегакариоцита. Всичко това се случва в костния мозък, той е основното място за образуване на тромбоцити.

Маркирайте записи

Тромбоцитогенните мегакариоцити в костния мозък се намират на повърхността на ендотела, наречен синус. Чрез тях преминават цитоплазмените им процеси. Някои от тях проникват в лумена на синуса на 1-2 μm и фиксират мегакариоцитите върху ендотелиума. Те изпълняват функцията на котва. Други процеси са дълги цитоплазмени ленти, дължината на които достигат 120 микрона. Те преминават през лумена на синуса. Те се наричат ​​протромбоцити. Всеки мегакариоцит може да има от 6 до 8.

В лумена на синуса започва локално намаляване на цитоплазмата. В резултат на това се разкъсва и се появяват около 1000 отделни тромбоцити. Това място на образуване на тромбоцити не е последно. Това се дължи на факта, че протромбоцитите влизат в кръвния поток. Те достигат до микроваскулатурата на белите дробове, където от тях се освобождават пълноценни тромбоцити. Ето защо в белодробните вени е по-голям брой от съответните артерии. Трябва да се отбележи, че те могат да образуват от 7 до 17% от всички тромбоцити, преминаващи през кръвния поток.

Типове клетки

Експертите разграничават няколко форми на най-малките кръвни клетки. Отделно се разпределят млади тромбоцити. В сравнение с зрелите форми те се отличават с относително голям размер, оскъден песъчинки и синкав хиаломер. Тяхната формация е засегната от засилена работа на костния мозък, често е свързана със значителна загуба на кръв.

По външен вид старите тромбоцити са различни. Снимка под микроскоп ни позволява да разгледаме дали те имат тесен ръб, голям брой вакуоли и гранули. Те се отличават с неравномерни очертания, плътен грануломер, който може да заема целия тромбоцит. Прекомерното количество от тях показва появата на злокачествен тумор.

Отделно изолирани форми на дразнене. Това са отделения от мегакариоцитите, които се появяват в нарушение на процеса на разделяне. Тяхното присъствие показва кръвни заболявания. Те често изглеждат като малки или, напротив, гигантски тромбоцити от човешка кръв.

Обикновено кръвта трябва да съдържа повече от 90% от зрелите тромбоцити. Те имат форма на диск с ясни граници, централно разположен грануломер, който се състои от 5-20 азурофилни зърна, лилав хиаломер.

Живот

Появявайки се в костния мозък, клетките напускат основното място на образуването на тромбоцити. Между другото, тяхното производство се регулира от тромбоцитопоетини. Те на свой ред се появяват не само в костния мозък, но и в далака, черния дроб. Експертите идентифицират две групи тромбоцитопоетини. Те могат да бъдат дългосрочни или краткосрочни. Първият от тях допринася за пълното съзряване и диференциация на мегакариоцитите, а вторият подобрява елиминирането на тези малки плаки и ускорява влизането им в кръвта.

Тромбоцитите се унищожават, снимките на които могат да се видят с многократно нарастване, средно след една седмица операция. Този процес се осъществява главно в костния мозък, но тези кръвни клетки също се разграждат в далака и черния дроб. Разрушаването се извършва в специални клетки на системата, наречени макрофаги.

Структура на плочата

Всяка зряла тромбоцита може да бъде разделена на три зони. Периферната част е представена от трислойна мембрана. Съдържа рецептори за колаген, серотонин, тромбин, епинефрин, ADP. На външната част на мембраната има специален аморфен слой, състоящ се от фактори, отговорни за коагулацията на кръвната плазма.

В средата е зол-гел слой. Има специални канали с достъп до външната част на мембраната. Слоят съдържа също микрофиламенти, които са отговорни за формата на плочите с формата на диск. Свойствата на тази част от тромбоцитите ще определят как кръвният съсирек ще бъде подложен на ретракция.

Също така изолирана област от органели. Съдържа гликоген и алфа гранули, плътни тела, митохондрии.

функции

След като научиха как се появяват описаните малки частици кръв, мнозина започват да се чудят какво правят тромбоцитите. Те са предназначени да участват в хемостаза, помагат за възстановяването на повредени кръвоносни съдове. Това е възможно поради факта, че те могат да се прикрепят към повредени стени и да ги възстановят. Също така, тези клетки са необходими за предотвратяване на кървене и освобождаване на основната биологична течност от тялото от кръвния поток.

Осигурява се изпълнението на тези функции чрез свойствата на тромбоцитите: адхезия и агрегация. Така наречената им способност да се прикрепят към субендотелиума и да се държат заедно.

Ролята на тромбоцитите в кръвта

Тромбоцитите в кръвта са тромбоцити. Ролята на тромбоцитите в тялото е голяма, това са кръвни клетки като червени кръвни клетки и бели кръвни клетки, ако има увреждане на кръвоносните съдове, започва активирането на тромбоцитите и заедно с ендотела образуват кръвен съсирек, като по този начин спират кървенето.

Основната функция на тромбоцитите е да се спре кървенето, те извършват микроциркулаторна хемостаза в малките съдове. В по-големите съдове кръвосъсирването настъпва поради макроциркулираща хемостаза, която също се нарича хемокоагулация. Тромбоцитни рецептори са медиатори между тромбоцитите и другите участници в хемостазата, различни фактори на околната среда.

Структура на тромбоцитите: те са без ядрени червени клетки с кръгла или овална форма, когато се активират, те могат да променят формата си и да създадат специални израстъци. Такива свойства на тромбоцитите им позволяват да се придържат към повредената стена на съда, свързвайки се помежду си и образувайки тромб, който затваря раната.

Норма на тромбоцитите

Нормалният брой на тромбоцитите варира в зависимост от състоянието на тялото, времето на деня, сезона, средно 200-400 * 109 / l. Те могат да бъдат в увеличено или намалено количество, което е патология. Тромбоцитите се образуват от големи клетки на червения гръбначен мозък.

При жените нивото на тромбоцитите е по-ниско, отколкото при мъжете, а по време на менструацията може да намалее наполовина. В този случай, лечението не е необходимо, тъй като това е защитна реакция на женското тяло за предотвратяване на образуването на тромбоза.

По време на бременността този показател намалява при жените, но ако падне под 140 х 10 9 / l, трябва спешно да се вземат мерки, тъй като това означава вероятност от кървене.

Причините за намаляване на броя на тромбоцитите могат да бъдат:

 • нарушено образуване на кръв в костния мозък;
 • чернодробно заболяване;
 • тромбоцитопения.

Физиологичните причини за повишаването на нивата на тромбоцитите включват тежък труд, пребиваващи в планините, всичко това е естествено.

Проблеми възникват, когато образуването на тромбоцити се нарушава поради патологични причини, в този случай рискът от тромбоза и инфаркт нараства значително, а при голям брой тромбоцити тромбите започват да се формират силно.

При новородените нивото на тези елементи е малко по-ниско, но след година те съответстват на същия брой като при възрастните и изпълняват същите функции.

Нивото на тромбоцитите е важен показател и ако има увеличение в него, това може да означава такива патологии:

 • наличието на инфекции, те могат да бъдат гъбични, вирусни, паразитни или бактериални;
 • заболявания на черния дроб или панкреаса;
 • развитие на колагенови заболявания;
 • желязодефицитна анемия;
 • появата на различни тумори.

Броят на тромбоцитите може да се определи само при анализа на кръвта, ако нивото им е високо, трябва да се направи отново кръвен тест и се уверете, че се консултирате с лекар.

Защо се образува кръвен съсирек и защо кръвта остава течна?

Само кръвоносните съдове са местна среда, в тях остава течна, на всякакви други повърхности започва да се навива. В малките съдове след нараняване, механизмът на първичната хемостаза работи, което води до образуването на бял тромб.

Ако е повреден по-голям съд, възникват определени реакции, процесът на вторична хемостаза се активира, което води до червен тромб.

Формата на тромбоцитите им позволява бързо да образуват тромб, в резултат на което кървенето спира. Процесът на кръвосъсирването се състои от следните етапи:

 • образуване на протромбиназа;
 • образуване на тромбин;
 • на последния етап се образува фибрин, който е познат тромб.

Кръвният съсирек се отделя от серума под контрола на тромбоцитите, фибриновите филаменти се стягат и по този начин спукването на съда затваря тромба.

Както вече стана ясно, нивото на тези елементи в кръвта е от голямо значение за организма и често хората използват методи на алтернативна медицина за увеличаване на техния брой.

За да направите това, се препоръчва да следвате определена диета, яжте червено месо, риба, елда, черен дроб, яйца, млечни продукти, зеленчуци, зеленчуци (зеле, моркови, цвекло, чушки), плодове (банани, нарове, ябълки). Традиционните лечители препоръчват три пъти на ден да вземат празен стомах 1 супена лъжица сусамово масло.

Всички популярни методи помагат в случаите, когато патологията на тромбоцитите отсъства и нивото им се намалява леко. Използването на традиционни методи като адювантна терапия е ефективно, когато лечението се лекува и причината за патологията е известна. Същността на лечението в стационарни условия се състои в това, че пациентът е специално подготвен за масата на тромба, която след това се прехвърля към него.

Този метод има някои трудности, причината за които е физиологията на тромбоцитите. Те не живеят дълго, така че този концентрат може да се съхранява не повече от три дни, докато трябва да се смесва непрекъснато със специално оборудване. Друга особеност в този случай е, че в новия организъм тромбоцитите трябва да се утвърдят, затова преди началото на трансфузията се извършва индивидуална селекция и това е скъп и времеемък процес.

Как да се намали броят на тромбоцитите?

Намаляването на броя на тромбоцитите е много по-лесно. За да направите това, трябва да приемате лекарства, които включват аспирин, той разрежда кръвта и намалява количеството на тези елементи.

В такива случаи лекуващият лекар може да предпише антиагреганти и антикоагуланти, но това трябва да се направи само от специалист и не е възможно да се разчита на някой, който да помогне.

Пациентът може да помогне на лекуващия лекар, ако той напълно се откаже от пиенето на алкохол, пушенето, започва да използва продукти, които съдържат много йод, както и тези, които съдържат много киселини, включително ябълчна, аскорбинова и лимонена.

Сред популярните рецепти е използването на тинктура от чесън, джинджифил, какао без захар. Всички възможности за използване на народни средства трябва да бъдат съгласувани с Вашия лекар, тъй като нивото на тромбоцитите за регулиране на методите на алтернативната медицина е много трудно.

Системата, която осигурява естественото състояние на кръвта, се състои от следните компоненти:

 1. Скоростта на процеса на съсирване се контролира от антикоагулантната система, тя не позволява кръвта да се съсирва, когато не е необходима. Ако този компонент не работи правилно, съществува опасност за живота, тъй като може да се развие тромбоза.
 2. Фибринолитичната система е отговорна за образуването на кръвен съсирек и осигурява размера на кръвен съсирек, който е необходим за специфичен увреден съд. След спиране на кървенето, този компонент разтваря допълнителните фибринови филаменти и възстановява нормалното движение на кръвта.

Кръвен тест

Един прост и достъпен начин за определяне на състава на кръвта е общ анализ, който помага да се определи дали следните процеси са в тялото:

 • различни възпаления;
 • кръвни заболявания;
 • Можете да определите състоянието на имунитета на пациента;
 • броя на елементите, засягащи процеса на образуване на кръв и колко съответства на нормата;
 • присъствието на човек алергични реакции.

След получаване на такива данни, лекарят определя метода на лечение на съществуващата патология. Пациентът не трябва да се подготвя специално за такъв анализ, достатъчно е да са изминали 2 часа след хранене. За анализ кръвта може да бъде взета от вена или пръст, резултатите се получават след няколко часа.

По-трудно е биохимичният анализ, който позволява да се направят изводи за наличието на патологии, работата на органите и системите на човешкото тяло, а именно:

 • възпалителни процеси с различен произход;
 • състояние на водно-солевия баланс;
 • определят броя на микроелементите и определят кои са в излишък и кои са в недостиг;
 • състояние на кръвни клетки;
 • хормонален баланс.

Провеждането на този анализ помага на лекаря да определи на какъв етап е заболяването и да предпише ефективно лечение. Недостатъкът е, че пациентът трябва да бъде подготвен за извършване на такъв анализ: не трябва да се яде поне 6 часа преди да се направи анализ. Един от показателите, който се определя по време на анализа, е съотношението на големите тромбоцити, наричани P-LCR.

Има допълнителен тест, който има за цел да идентифицира специфични антитела към тромбоцитите. Някои хора могат да имат различни видове тромбоцитни антитела едновременно. Този тест не позволява да се направи разграничение между алоимунните и автоимунните антитела към тромбоцитите, така че резултатите от него трябва да бъдат сравнени с лабораторни тестове, клинични наблюдения.

Всеки анализ позволява да се определи броят на тромбоцитите в кръвта. Ако по време на анализите бяха открити аномалии, за да се изяснят резултатите, се извършва повторно изследване след 3 дни.

Какво представляват тромбоцитите?

съдържание

Тромбоцитите са най-важният компонент на кръвта. Ролята на тромбоцитите в анализа на периферната кръв не е ясна за обикновения човек, но този показател може много да каже на лекаря. Кръвта не е хомогенна течност, протичаща през съдовете, червените кръвни клетки, левкоцитите и различни видове циркулират в нея. Тромбоцитите и другите кръвни съставки са необходими за човешкото тяло. Всеки от елементите играе важна роля.

Понятие за клетки

Просто и лесно може да се каже, че тромбоцитите са червени кръвни клетки, които нямат ядра. Такива пластини изглеждат като двойно изпъкнали кръгли или продълговати дискове. Под микроскоп можете да видите, че такова образуване изглежда неравномерно в цвят, по-светло от периферията, отколкото в центъра.

Размерът на клетките варира в диапазона 0.002-0.006 mm, т.е. те са доста малки. Структурата на тромбоцитите е сложна и не се ограничава до простото образуване на плоска пластина.

Животът на тромбоцитите е около 10 дни, след което те умират в далака или костния мозък. Тромбоцитите в кръвта могат да живеят от 1 до 2 седмици, времето зависи от редица фактори. Образуването на червени клетки протича непрекъснато. Тяхната класификация предполага разделяне на млади, зрели, стари популации. Младите форми са по-големи от по-старите екземпляри.

През целия живот скоростта на производство и подмяна на тромбоцитите и другите кръвни клетки не е същата. С възрастта, производството на стволови клетки се забавя, става по-малко, а оттам и броят на производните. Ето защо съществуват различни норми на показатели, съобразени с възрастта. При децата тази цифра е най-висока, а в зряла възраст тя се стабилизира и запазва средната стойност, а след това намалява.

Тромбоцитите в кръвния тест с нормална стойност имат различни показатели: възрастни 150-375 милиарда плочи на единица обем кръв, при деца този брой е 150-250 милиарда.

Тромбоцитите се образуват от червен костен мозък, зреенето е една седмица. Мястото на образуване на човешки тромбоцити е дебелината на порестия, т.е. непълни, кости. Това са ребра, тазова кост, гръбначни тела. Механизмът на образуване на клетки е, както следва: поресто вещество произвежда стволови клетки. Както знаете, те нямат диференциация, т.е. тенденция към една или друга структура. Под влиянието на редица фактори тази клетка се формира в тромбоцит.

Получените тромбоцити преминават през няколко етапа на образуване:

 • стволовите клетки се превръщат в мегакариоцитна единица, образуваща колонии;
 • етап мегакариобласт;
 • протромбоцитът става промегакариоцит;
 • последният етап е тромбоцит.

Процесът на формиране на пластини изглежда като „отлепване“ на клетки от голям „родител“ - мегакариоцит.

Полученият клонинг на плочи в свободно състояние циркулира в кръвта, има структура, в която се образува депо на клетките. Това е необходимо, за да се осигури, ако е необходимо, определен брой клетки на правилното място. Те са необходими до момента на установяване на спешна синтеза на нови популации. Такова място на съхранение е далакът, освобождаването се осъществява чрез намаляване на тялото.

Като процент около една трета от клетките се съхраняват в далака и процесът на освобождаване на тромбоцити от него се контролира от адреналин.

Структурата и свойствата на плочата

Когато плочката беше отрязана, беше установено, че образуването на тромбоцити настъпва с образуването на микроструктури (микрофиламенти, тубули и органели).

Всеки изпълнява своята функция:

 1. Външният слой е представен от трислойна мембрана, т.е. обвивка. Той има рецептори, които са отговорни за свързването с други тромбоцити и свързването им с телесните тъкани. За да се осигури основната функция на плаките, ензимът фосфолипаза А също присъства в дебелината на мембраната, която участва в процеса на образуване на тромби. В мембраната или в плазмолемата има вдлъбнатини, които са свързани със системата от канали в дебелината на обвивката.
 2. Под мембраната се намира липидният слой, представен от гликопротеини. Има няколко вида, които свързват тромбоцитите заедно. Първият тип е отговорен за образуването на връзки между повърхностните слоеве на две тромбоцити. След това, гликопротеините реагират, за да осигурят по-нататъшно "залепване" на клетките заедно. Тип 5 позволява тромбоцитите да бъдат слепени заедно за дълго време.
 3. Следващият слой е микротубулите, които намаляват структурата и преместват съдържанието на гранулите навън.
 4. Областта на органелите е разположена още по-дълбоко, те са митохондрии, плътни тела, гликогенни гранули и др. Тези компоненти стават източници на енергия (АТР, АДФ, серотонин, калций и норепинефрин). Благодарение на изброените компоненти възниква възможността за заздравяване на рани.

Микротубулите и микрофиламентите са цитоскелет на клетките, т.е. позволяват му да има стабилна форма.

Адхезията е възможността за прилепване на Телека към стената на повредения съд.

Това е възможно поради наличието на подходящи рецептори за увредения ендотел. Връзката може да се образува чрез залепване на клетка към колагенов съд.

Друго свойство на тромбоцитите е активирането, което включва увеличаване на площта и обема на клетката за осигуряване на по-голяма площ на взаимодействие. Допълнителна функция на тромбоцитите е производството и освобождаването на растежни фактори и съдосвиващите компоненти, както и коагулацията.

Агрегирането е способността на плочите да се придържат един към друг чрез фибриноген чрез рецептори. Обратимата фаза на процеса е около 2 минути. По-нататъшното протичане на реакцията се контролира от простагландини и концентрация на азотен оксид, за да се избегне прекомерно агрегиране извън мястото на увреждане.

функции

Тромбоцитите са най-важни за човешкото тяло при кървене. За какво са тромбоцитите?

Функциите на тромбоцитите могат да бъдат представени със следния списък:

 • Плаките съдържат биологично активни вещества, освободени след разрушаване на клетките и смърт. Такава стойност на тромбоцитите е освобождаването на растежни фактори.
 • Основната функция на тромбоцитите е хемостатична. За да го осъзнаят, клетките са групирани заедно в големи и малки формулировки. Тромбоцитите имат 12 фактора, които влияят на процеса на кръвосъсирване. Най-често такава необходимост възниква в случай на увреждане, което води до кървене.
 • Регенеративни (с незначителни увреждания на активните вещества в гранулите на клетките допринасят за заздравяването на съдовата стена).
 • Метаболизъм на серотонин.
 • Защитни (плочите могат да улавят чужди агенти и да ги унищожават със собствената си смърт).

Тромбоцитните клетки са отговорни за спиране на кървенето в тялото чрез няколко механизма:

 • първичната реакция на тялото е миграцията на тромбоцити от депото и периферната кръв към мястото на увреждането, последващото им агрегиране: това води до образуването на тромбоцитна кухина;
 • кръвните плаки съдържат вещества (адреналин, норепинефрин), които се освобождават на мястото на кървене, за да се осигури вазоконстрикторно действие. Това осигурява ограничаване на кръвообращението на засегнатата област;
 • вторичната хемостаза е началото на образуването на фибринов съсирек с ускорена скорост.

Кръвните пластини се натрупват на мястото на нараняване на съда и активните вещества се освобождават от техните гранули. Спирането на кървенето настъпва не само с участието на кръвни клетки, но и с компоненти на стената на съда.

Те допринасят за образуването на кръвен съсирек:

 • тромбоцитите стават активни тромбопластин;
 • в присъствието на това вещество се осъществява превръщане от протромбин в неактивно състояние в тромбин;
 • в присъствието на тромбин, фибриногенът предизвиква образуването на фибринови филаменти.

Тези реакции протичат при задължителното условие за наличие на калциеви йони.

Третият етап на хемостатичния процес се характеризира с уплътняване на съсирека, дължащо се на редукция на актин и фибрин. Тъй като броят на клетките намалява по време на тромбоза, натрупването на тромбопоетин напомня на организма, че е необходимо да се синтезират нови плочи.

Намалението на клетъчната популация се нарича тромбоцитопения, а повишаването се нарича тромбоцитоза. Определянето на причините за такава промяна се извършва индивидуално от лекаря.

Когато се образуват тромбоцити

Тромбоцити и тяхната роля в кръвната система

Раждане и умиране

Тромбоцитите, както и другите кръвни клетки, се образуват в костния мозък. Техният прародител е огромна клетка, която се отразява в името му - MEGAkaryocyte.

Вероятно може да се каже, че тромбоцитите се раждат от пъпкуване, тъй като “предшественикът” в процеса на своето разделение ги откъсва от себе си. Освен това, в доста голям брой - до 3000.

Така че костният мозък е основният доставчик на тези червени кръвни клетки, но не и единственият. Слабата част се формира в белите дробове, където тече незряла клетка, протромбоцит. Като цяло, където се образуват тромбоцити е разбираемо.

В съдовете, поради техния микроскопичен размер, те се поставят по протежение на стените, отблъснати от представителните елементи на кръвните клетки. Около една трета от техния брой се отлага за момента в слезката.

След като разгледахме въпроса къде се формират тромбоцити при хората, е необходимо накратко да се каже какво правят. Но повече за това по-долу, но засега нека кажем къде са унищожени тромбоцитите.

Тромбоцитите не живеят дълго - около 10 дни - след това стареят, отиват в костния мозък, където се унищожават от клетки, наречени макрофаги. Незначително количество завършва късия клепач в далака и черния дроб.

Ролята на тромбоцитите

Да се ​​каже, че тези малки двойно изпъкнали червени кръвни клетки изпълняват важни функции е да се каже почти нищо. Основното нещо, което трябва да се отбележи е, че човек не умира от кървене, ако нарани пръста си.

Тромбоцитите ще му помогнат в това. В тихо състояние те, които имат отрицателен заряд, спокойно отблъскват от ендотелните клетки на вътрешната облицовка на кръвоносните съдове, позволявайки на кръвния поток лесно да се разпространява през съдове с различни диаметри, свободно заобикаляйки всичките им разклонения.

По този начин, чрез подобряване на течливостта на кръвта, те допринасят за своевременното доставяне на кислород от кръвта към клетките на органи и тъкани. Но си струва да се получи и най-малкото увреждане на интимата на кораба, тромбоцитите незабавно да променят заряда до обратното и буквално да се придържат към компрометираната зона, възстановявайки целостта на кораба.

Би било погрешно да се мисли, че тромбоцитите изпълняват функциите си самостоятелно. Мозъкът следи всичко в тялото. Той е командващ тромбоцитите да активират или намаляват активността.

В противен случай, локалният процес на образуване на тромби ще се превърне в генерализиран, улавяйки цялата кръвоносна система. Това обаче се случва, когато синхронното действие на коагулационната и антикоагулационната система е небалансирано.

Допълнителни функции на червените кръвни пластини

В допълнение към основните защитни процеси, тромбоцитите се занимават с хранене на съдовите ендотелни клетки, които получават необходимите микроелементи за нормалния поток на червените кръвни клетки, които пренасят кислород към органите. От това зависи от жизнеността на тялото, имунитет.

Тромбоцитите подпомагат зарастването на увредената тъкан. Чрез бързо разделяне те за кратко време затварят цялата повредена зона. В същото време тя също така насърчава увредените клетки да ускорят растежа.

Освен това те транспортират различни хормони и ензими, както и борбата срещу вируси и антигени. Така че, тромбоцитите се образуват в тялото, не само за спиране на кървенето.

Каква е ролята на тромбоцитите в човешката кръв?

Тромбоцитите са клетки, чиито имена ясно показват тяхната функция - образуването на кръвни съсиреци. Тази функция е жизненоважна за човека, тъй като степента на хемостаза зависи пряко от броя и активността на тромбоцитите. Необходимо е да се дава кръв годишно за анализ на тромбоцитните показатели.

съдържание

Тромбоцитите са кръвни клетки, които са създадени, за да образуват кръвен съсирек и защитават организма от загуба на кръв. Неразделна част от клетъчния компонент на кръвта.

При микроскоп прилича на тромбоцит

Образуване и структура на тромбоцитите

В костния мозък, където се образуват тромбоцити, се синтезира прекурсорна клетка, мегакариобласт. След това се извършва трансформация в мегакариоцит с различна степен на зрялост: настъпва диференциация, намаляване на размера, „отделяне“ от голяма клетка с малки размери на зрели тромбоцити. Те не са ядрени, но в цитоплазмата имам много гранули с различни вещества, които допринасят за образуването на фактори на коагулация на протеини.

Тромбоцитите са уникални по своята структура. Основното, за което е отговорна структурата на тромбоцитите, е образуването и разклоняването на клетъчните процеси за свързването на червените кръвни клетки по време на образуването и фиксирането на кръвен съсирек.

Диаграма на реакцията на тромбоцитите към съдови увреждания и по-нататъшни процеси

Тромбоцитите не живеят дълго - от 3 до 6 дни. Те се използват в съдовия ендотелиум и в далака.

По-рано вече писахме за степента на тромбоцитите при децата и препоръчваме добавянето на тази статия към отметките.

Представяне на тромбоцитите

Има две фази на кръвосъсирването - клетъчни и протеинови. Тромбоцитите са отговорни за първата (клетка) 100%. Те отделят вещества в кръвта, които „привличат“ други клетки (еритроцити) към мястото на образуване на тромби и предизвикват отделянето на вещества, необходими за по-нататъшна коагулация. Когато тромбоцитите са изпълнили своята функция, се свързва втората фаза - протеиновата фаза, в която се образуват плазмени фактори на кръвосъсирване и мигрират до точката на пробив на съда и крайните форми на съсиреци.

Активността на тромбоцитите е право пропорционална на техния брой, среден обем и наличие на съпътстващи заболявания. От активността на тромбоцитите зависи от скоростта на образуване на кръвен съсирек и съответно от скоростта на спиране на кървенето.

Индикатор, важен за оценка на коагулационната система, е агрегиране на тромбоцитите. Може да се провери, като се използва времето за кръвосъсирване, определено в лабораторията.

Нормалното съдържание на тромбоцити в кръвта варира от 180 до 370 * 10 (9) / l. Броят на тромботичните клетки под 180 * 10 (9) / L се нарича тромбоцитопения и повече от 370 * 10 (9) / L се нарича тромбоцитоза.