logo

Модели на наследяване на кръвна група и Rh фактор от дете

Човек има четири кръвни групи и две опции за Rh фактор: положителен и отрицателен. Най-честите сортове включват първата, най-рядката - четвъртата. Около 75% от населението има положителен Rh фактор, а останалите са отрицателни. Наследяването на тези два показателя се случва в утробата, те не се променят по време на живота и се наследяват от родителите.

Какво определя кръвната група

Тази черта се предава на деца от родителите и се определя от антигенната система (най-често срещаната е AB0). Според нея в кръвта има или няма специални протеинови структури - аглутининови (А и В) върху еритроцити и аглутинини (алфа и бета) в кръвната плазма. В зависимост от състава на биологичната течност се разграничават следните видове:

 • Група I (0) - еритроцити не съдържат аглутининогени, и двата вида аглутинин присъстват в плазмата;
 • Група II (А) - аглутинин А е маркирана върху еритроцити, аглутинин бета е в плазмата;
 • Група III (В) - червените кръвни клетки съдържат аглутинин В, плазма - аглутинин алфа;
 • Група IV (АВ) - има аглутинина върху еритроцитите, а не един аглутинин в плазмата.

Наличието на един и същ аглутинин и аглутинин в кръвта (А и алфа, В и бета) не е възможно, тъй като в този случай кръвните съставки са несъвместими помежду си, има мигновено свързване на червените кръвни клетки - реакция на аглутинация - която води до смърт. Такава ситуация е възможна, когато се прелива несъвместима биологична течност. При естественото образуване на фетална кръв, това не се случва.

Как се наследява от родителския фактор Rh на детето

Докато чакат раждането на наследника в семейството, бъдещите родители се чудят от кого ще расте, дали ще се роди руса или брюнетка. Но може би основният въпрос е какъв тип кръвна група и как се предава ре-факторът на детето. В някои семейства това няма да обърне внимание. Но отрицателната му стойност в бъдещия живот на бебето може да се превърне в проблем.

Следователно е необходимо да се вземат на сериозно следните въпроси:

 • общи понятия за Rh фактор;
 • как се формира;
 • от какво зависи;
 • как се наследява Rh факторът;
 • за опасността от бременност на бъдещата майка;
 • как наследственото заболяване се наследява с Rh фактор;

Значението на тези въпроси се определя от значението на други кръвни характеристики като цяло.

Предговор Rh Фактор

Напоследък се появиха понятията за кръвна група и Rh фактор. При смесването на червените кръвни клетки от различни огради от учения Ландщайнер К. през 1940 г. се забелязва, че в някои случаи се образуват съсиреци.

Въз основа на това, с по-нататъшно проучване на свойствата на червените кръвни клетки, той прави разделение на 2 групи, назовавайки А и В.

Учениците му вече идентифицираха група, съдържаща и двете: А и Б.

Така се ражда системата ABO, която разделя кръвта на групи, както следва:

 • ако няма антигени А и В, то тази група се обозначава с I (0), което съответства на първата кръвна група;
 • ако са налице само антигени А, то това е означено с II (А) - това е втората група;
 • ако присъстват само антигени В, то такава група е означена III (В) - третата група;
 • ако присъстват антигени А и В, то това е IV (АВ) - четвъртата група;

Допълнителни проучвания показват, че протеинът може да присъства на повърхността на червените кръвни клетки. Това свойство се нарича положителен Rh фактор, ако протеинът липсва в кръвта, то това е отрицателен Rh фактор.

Всичко това е в основата на така наречената Rh класификационна система.

Така има 4 вида кръвни групи: I, II, II, IV (или 0, A, B, AB) и два Rh фактора: Rh (+) - положителни и Rh (-) - отрицателни.

Хората с отрицателен резус могат да бъдат едва 15% от общото население.

Показателите за кръвна група и Rh фактор не са свързани помежду си, но при определяне на кръвната група е необходимо да се говори за неговия резус, например, II Rh (+). Тези две стойности са еднакво важни за кръвопреливане и по време на бременност.

Резусът трябва да се наследи от родителите, да не се променя през целия живот на човека, а на въпроса дали наследственото заболяване се предава с Rh фактор и дали зависи от неговата положителна или отрицателна стойност, определено може да се каже, че това не е така.

Сега генетиката изучава свойствата на кръвта. Те открили, че наследяването на Rh фактори и кръвни групи е подчинено на законите на Мендел, отворени за тях през 19 век. От училищната програма има известни експерименти с грах, който потвърждава този закон. Начинът, по който генът на неговата отрицателна стойност се наследява в Rh фактора, се обяснява много добре с този закон.

Най-основните за концепцията за кръвна група

Кръвта на детето зависи от родителите и се наследява от така наречения ген ABO, който се намира на хромозома 9. Следната таблица показва вероятността групата да бъде взета от родителите.

Бебешка кръвна група

Кръвни групи

Наследяване на детски кръвни групи

В началото на миналия век учените доказали съществуването на 4 кръвни групи. Как се наследява кръвната група на бебето?

Австрийският учен Карл Ландщайнер, смесвайки кръвния серум на някои хора с еритроцити, взети от кръвта на други хора, установява, че при някои комбинации от еритроцити и серуми има „залепване“ - сцеплението на еритроцитите и образуването на съсиреци, докато други не.

Проучвайки структурата на червените кръвни клетки, Landsteiner откри специални вещества. Той ги раздели на две категории, А и Б, подчертавайки третата, където той взема клетки, в които те не са. По-късно учениците му - А. фон Декастело и А. Щурли - открили едновременно червени кръвни клетки, съдържащи маркери тип А и В.

В резултат на изследването се появи система за разделяне на кръвни групи, наречена АБО. Все още използваме тази система.

 • I (0) - кръвна група се характеризира с липсата на антигени А и В;
 • II (А) - се установява в присъствието на антиген А;
 • III (АВ) - антигени;
 • IV (АВ) - антигени А и В.

Това откритие направи възможно да се избегнат загуби при трансфузии, причинени от несъвместимост на кръвта на пациенти и донори. За първи път са извършени успешни трансфузии. Така че, в историята на медицината от XIX век е описана успешната майка на кръвопреливане. След като получи четвърт литър донорска кръв, тя каза, че се чувства „сякаш самият живот прониква в тялото й“.

Но до края на 20-ти век подобни манипулации са били редки и са били извършвани само в спешни случаи, понякога донасящи повече вреда, отколкото полза. Но благодарение на откритията на австрийските учени, преливането на кръв се превърна в много по-безопасна процедура, която спаси много животи.

Системата АВ0 превърна идеите на учените в свойствата на кръвта. По-нататъшното проучване на учените генетика. Те доказаха, че принципите на наследяване на кръвната група на детето са същите като за другите признаци. Тези закони бяха формулирани през втората половина на XIX век от Мендел, въз основа на експерименти с грах, познат на всички нас в учебниците по училищна биология.

Бебешка кръвна група

Наследяване на кръвната група на детето според закона на Мендел

 • Според законите на Мендел родителите с кръвна група I ще бъдат родени деца, които нямат А-и В-тип антигени.
 • Съпрузите с I и II имат деца с подходящи кръвни групи. Същата ситуация е типична за групи I и III.
 • Хората от група IV могат да имат деца с всяка кръвна група, с изключение на I, независимо от вида на антигените, които присъстват в техния партньор.
 • Наследството на детето от кръвната група е най-непредсказуемо, когато собствениците на втора и трета групи са обединени. Децата им могат да имат една от четирите кръвни групи със същата вероятност.
 • Изключение от правилото е т.нар. „Феномен на Бомбай“. При някои хора А и В антигените присъстват в фенотипа, но те не се появяват фенотипно. Вярно е, че това е изключително рядко и най-вече сред индианците, за които е получил името си.

Rh наследство

Раждането на дете с отрицателен Rh фактор в семейство с резус-позитивни родители в най-добрия случай причинява дълбоко объркване, в най-лошия - недоверие. Упреци и съмнения относно лоялността на съпруга. Колкото и да е странно, в тази ситуация няма нищо изключително. Има просто обяснение за такъв деликатен проблем.

Rh факторът е липопротеин, разположен върху мембраните на еритроцитите при 85% от хората (те се считат за Rh-позитивни). В случай на негово отсъствие, те казват за Rh-отрицателна кръв. Тези индикатори са обозначени с латински букви Rh съответно със знак плюс или минус. За изучаването на резус, като правило, помислете за една двойка гени.

 • Положителният Rh фактор се обозначава с DD или Dd и е доминираща черта, а отрицателна - dd, рецесивна. С алианса на хора с хетерозиготно присъствие на резус (Dd), техните деца ще имат положителен резус в 75% от случаите и отрицателен в останалите 25%.

Родители: Dd x Dd. Деца: ДД, Дд. Хетерозиготността възниква в резултат на раждането на Rh-конфликтно бебе при Rh-отрицателна майка, или може да се запази в гени в продължение на много поколения.

Наследяване на черта

От векове родителите се чудеха какво ще бъде тяхното дете. Днес има възможност да се погледне в красивата далечна страна. Благодарение на ултразвука, можете да разберете пола и някои характеристики на анатомията и физиологията на бебето.

Генетиката може да определи вероятния цвят на очите и косата и дори наличието на музикално ухо в бебето. Всички тези признаци са наследени според законите на Мендел и са разделени на господстващо и рецесивно. Доминиращи признаци са кафявият цвят на очите, косата с малки къдрици и дори способността да се свива езикът. Най-вероятно детето ще ги наследи.

За съжаление, преобладават и склонността към ранно плешивост и цъфтене, миопия и пролуката между предните зъби.

Сиви и сини очи, права коса, светла кожа, посредствено ухо за музика се класират като рецесивни. Проявлението на тези признаци е по-малко вероятно.

Момче или...

В продължение на векове вината за отсъствието на наследник в семейството беше поставена върху жена. За постигане на целта - раждане на момче - жените прибягват до диети и изчисляват благоприятни дни за зачеване. Но нека разгледаме проблема от гледна точка на науката. Човешките зародишни клетки (яйца и сперматозоиди) притежават половината от хромозомите (т.е. има 23 от тях). 22 от тях са еднакви за мъже и жени. Само последната двойка е различна. При жените това са хромозоми на ХХ век, а при мъжете - XY.

Така че вероятността за раждане на дете от двата пола зависи изцяло от хромозомния набор от сперматозоидите, който е успял да оплоди яйцеклетката. Просто казано, за пола на детето е напълно отговорен... баща!

Правила за наследяване на кръвни групи

Правила за наследяване на кръвни групи

Наследяването на кръвни групи и Rh фактор се извършва според добре изучените закони на генетиката. За да разберете малко този процес, трябва да запомните програмата на училищната биология и да разгледате конкретни примери.

Гените, които носят информация за наличието или отсъствието на аглутининози (А, В или 0), както и за наличието или отсъствието на Rh фактор, се предават от родителите на детето.

Опростените генотипове на хора от различни кръвни групи се записват, както следва:

 • Първата кръвна група е 00. Една 0 ("нула"), която този човек е получил от майката, а другият от бащата. Съответно, човек с първата група може да предаде само 0 на своето потомство.
 • Втората кръвна група е АА или А0. Дете от такъв родител може да бъде прехвърлено A или 0.
 • Третата кръвна група е ВВ или В0. Наследени или B, или 0.
 • Четвъртата кръвна група е АВ. Наследени или А, или Б.

Ако и двамата родители имат отрицателен Rh фактор, то всички деца в семейството им също ще имат Rh фактор отрицателен.

Ако единият родител има положителен Rh фактор, а другият има отрицателен фактор, тогава и детето може да има Rh фактор.

Ако и двамата родители са Rh-позитивни, то поне 75% от случаите на детето също ще имат положителен Rh фактор. Въпреки това, появата в семейството на бебе с отрицателен Rh не е глупост. Това е вероятно, ако родителите са хетерозиготни - т.е. имат гени, които са отговорни за наличието както на положителен Rh, така и на отрицателен. На практика може да се предположи просто да поискате кръвни роднини. Вероятно сред тях ще се намери Rh-отрицателен човек.

Ето някои конкретни примери за наследяване:

Най-лесният вариант, но и доста рядък: и двамата родители имат първата отрицателна кръвна група. Дете в 100% от случаите ще наследи групата им.

Друг пример: кръвната група на мама е първо положителна, а татко има четвърта отрицателна. Едно дете може да получи от майка 0 и от баща А или Б. Следователно възможните варианти ще бъдат А0 (група II), В0 (група III). Т.е. Кръвната група на бебето в такова семейство никога няма да съвпадне с родителя. Rh факторът в този случай може да бъде както положителен, така и отрицателен.

В семейството, където майката има втората отрицателна кръвна група, а бащата има третата положителна кръв, е възможно бебето да се роди с някоя от четирите кръвни групи и всяка резус. Например, едно дете може да получи А или 0 от майка, и В или 0 от баща, съответно са възможни следните комбинации: AB (IV), A0 (II), B0 (III), 00 (I).

Таблица за вероятността за раждане на дете със специфична кръвна група със съответните данни за кръвните групи на родителите:

 1. ако поне един от родителите има кръвна група I, детето не може да има група IV;
 2. ако поне един от родителите има кръвна група IV, детето не може да има група I;
 3. родителите с кръвни групи I и II могат да имат само деца с тези групи;
 4. родителите с I и III кръвни групи могат да имат деца само с тези групи;
 5. ако родителите имат кръвна група I, децата могат да се родят само с група I;
 6. ако родителите имат IV кръвна група, децата могат да се родят с всяка група, с изключение на I;
 7. ако родителите имат „чиста“ II (АА) или III (ВВ) кръвна група, децата също се раждат с II (АА) или III (ВВ) група, съответно

Струва си да си припомним, че кръвна група, изчислена с помощта на графики, таблици или калкулатори, не може да се счита за окончателна. Познайте точно кръвната група на вашето бебе, можете само от резултатите от лабораторните тестове.

Несъвместимост на майката и детето в кръвната група

Известно е, че бременните жени с резус-негативна кръв трябва да бъдат под специално наблюдение, тъй като образуването на положителен резус в плода може да причини Rh-конфликт, който е изпълнен с последствия.

Но може да има и несъвместимост в кръвните групи.

Ако кръвта на майката и плода съдържа различни антигени, кръвта на майката може да произведе антитела срещу детската стая. Възможна е несъвместимост с група I или III при майката и група II в плода; І или І група за майката и III група за плода; всяка кръвна група на майката, когато плодът има IV група. Ако майката и бащата имат различни кръвни групи, тогава трябва да се провери наличието на групови антитела на бременната жена и на плода. Изключение е комбинацията, при която бащата има първата кръвна група.

Добре е да се знае
Желателно е да знаете кръвната група на всеки човек. Всеки може да има ситуация, която изисква спешни кръвопреливания. И това е познанието на тяхната група, което може да спаси човешкия живот: собствения или някой друг.

Случва се така, че няма време да се установи или определи кръвната група на един от участниците в кръвопреливането, след това е възможно да се влее минимална порция кръв от първата група с отрицателен резус - това е универсална кръв, съвместима с всички видове антигени.

Между другото, първата група, заедно с втората - най-често в света. И най-редките от всички - четвъртата група, чиито превозвачи са само 3-5% от всички хора.

указател

Лична сметка

Свържете се с нас

Приемане на поръчки денонощно 24/7

Форма за обратна връзка

Онлайн магазин за детски дрехи и детски стоки Cute Bear. За бебета и бебета © 2018. Всички права запазени.

С. П. Косолапов Александър Валериевич.

Декларация за поверителност

Онлайн магазинът „Мила Мечка”, адрес: myelishishka.rf (IP Косолапов Александър Валериевич), наричан по-долу „Продавач”, защитава личните данни и поверителната информация на всеки посетител / клиент на нашия сайт. Събраната информация ще бъде използвана само за изпълнение на конкретен договор за продажба на стоките, сключен от нашия уебсайт на нашия уебсайт.

Всяко лице, което ни е изпратило информация за себе си, включително фамилно име, собствено и бащино име, телефонен номер, адрес на пребиваване, адрес на електронна поща и др., Като направи поръчка на нашия уебсайт или чрез личния акаунт на сайта, или като ни пише на електронната ни поща, както и по телефона, автоматично чрез такова действие ни дава съгласие за обработката на нашите лични данни, включително прехвърлянето им на трети лица. В този случай ние използваме само информацията, която хората доброволно и независимо прехвърлят към нас.

Нашият магазин обработва получените лични данни, включително записване, събиране, записване, организиране, натрупване, съхраняване, актуализиране (актуализиране. Промяна), извличане, използване, прехвърляне (разпространение, предоставяне, достъп), обезличаване, блокиране, изтриване, унищожаване. Обработката се извършва както с автоматизация, така и без тях.

Събраната информация за конкретен клиент може да бъде прехвърлена на лица, предоставящи услуги за доставка, съхранение на поръчки, получаване на плащания, единствено с цел доставка и плащане, издадени от такъв клиент на нашия уебсайт за поръчка. Тази информация ще се използва в съответствие с действащото законодателство на Руската федерация в областта на защитата на личните данни.

Нашият магазин предприема всички необходими мерки за защита на получените лични данни.

Всяко лице има право да знае каква информация сме събрали по отношение на него и ако е необходимо да направи промени в тях, както и да ни помоли да не използваме такива данни. Ще направим всичко възможно да изпълним тези желания.

Кръвна група и Rh - таблица за наследяване

Известно е, че броят на хората с I и II кръвни групи (около 40% всяка) надвишава собствениците на III и IV. И какво обикновено определя кръвната група и как детето наследява от родителите?


Кръвната група е уникален идентификатор на индивида. Той се счита за непроменен през целия живот на човек, като пръстови отпечатъци, и се предава от родителите на децата. Сега отворете повече от сто различни кръвни групи, но основната стойност е все още системата AB0 (read - a, b, zero).

Човешката еритроцитна мембрана може да бъде антигени А, Б. Наличието на АВ0 системни антигени се определя в лабораторията чрез реакция с контролни кръвни серуми, съдържащи антитела към антигени А и В. Антитела към антиген А се означават с α (алфа), В - бета. (бета). Други имена за тези антитела са анти-А и анти-В (т.е. срещу антигени А и В). Когато антигените и антителата на АВ0 системата взаимодействат, настъпва еритроцитно залепване (научно - аглутинация), затова антигените А и В се наричат ​​още аглутининги, а антителата а и β се наричат ​​аглутинини. По време на аглутинация се образуват конгломерати (клъстери) на еритроцити, които не могат да преминават през малки съдове и капиляри и да ги запушват.

Антигените, като всички протеини в тялото, се наследяват, а именно протеини, а не самите кръвни групи, следователно комбинацията от тези протеини при децата може да се различава от комбинацията при родителите и се получава различна кръвна група.

Таблица за наследяване на кръвна група от дете в зависимост от кръвните групи на бащата и майката

I (0) - кръвната група се характеризира с липсата на антигени А и В, плазмата съдържа аглутинини α и β.

II (А) - се установява в присъствието на антиген А, аглутинин р присъства в плазмата.

III (B) - антигени В, в плазмата - аглутинин α.

IV (АВ) - антигени А и В, в плазмата няма аглутинин.

Родителите с кръвна група I ще бъдат родени деца, които нямат антигени тип А и В.

При съпрузи с I и II кръвни групи - деца от съответните групи. Същото се отнася и за децата, чиито родители с групи I и III.

Хората с кръвна група IV могат да имат деца с всяка група, с изключение на I, независимо от вида на антигените, които присъстват в партньора им.

Най-непредсказуемото наследство на детето със съюза на собствениците с II и III групи. Децата им могат да имат една от четирите кръвни групи със същата вероятност.

Сега, както и за Rh фактор

Резус-факторът или Rh, Rh е една от 30-те системи на кръвни групи, признати понастоящем от Международното общество за кръвопреливане. Rh фактор е антиген (протеин), който се намира в червените кръвни клетки. Открит е през 1940 г. от Карл Ландщайнер и А. Вайнер. Тяхното откритие помогна да се определи, че около 85% от хората имат същия Rh фактор и съответно са Rh-положителни (Rh +). Останалите 15%, които не я притежават, са Rh отрицателни. Наследяване: R - Rh ген, r - без Rh фактор.

Наследяването на кръвна група и Rh фактор възниква независимо един от друг. Ако и двамата родители са Rh-положителни (RR, Rr) - детето може да бъде или Rh-позитивно (RR, Rr) или Rh-отрицателно (rr). Ако един родител е Rh-положителен (RR, Rr), другият е Rh-отрицателен (rr) - детето може да бъде Rh-позитивно (Rr) или Rh-отрицателно (rr). Ако родителите са Rh-отрицателни, детето може да бъде само Rh-отрицателно.

Кръвни групи на детето по наследство

Кръвната група на всеки човек се формира при зачеването, в утробата на майката. Оказва се, че наследството на кръвната група на детето е наследено от родителите. Уникална за всяка отделна кръвна плазма, и е кръвна група с определен Rh фактор, остава непроменена до края на дните. Изключения, както във всички правила, са бременни жени. Доказано е, че тя е изключително рядка за бъдещата майка в самото начало на бременността и преди раждането да промени Rh фактора на кръвта.

съвместимост

Австрийските учени Карл Ландщайнер доказаха невъзможността за съвместимост на различни видове кръвна плазма, което може да доведе до адхезия на червените кръвни клетки, което може да доведе до високо съдържание на тромбоцити и тромбоцитоза. Разкрита е необходимостта от разделяне на човешките групи, за да се определи техния тип, създадена е системата ABO, която се използва до момента.

Във всички случаи, в които е необходимо да се смеси кръвта на външни лица, те първо определят способността на кръвта да запази своята уникална структура и свойства след тази процедура. Това е пряко засегнато от съвместимостта на кръвните групи на родителите.

Идеите за кръвта напълно се промениха и сега генетичните учени развиват тази тема. Отвореният закон за наследяването на кръвната група на детето от родителите научно доказва ефекта от смесването на плазмата на потенциалните родители върху бъдещия плод.

Ако кръвните групи на родителите са несъвместими, или е невъзможно да забременеете или бременността е заплашена от спонтанен аборт. За да се запази бременността в такива случаи, се правят специални ваксинации на бременната жена по време на планирането и на 28 седмици. на бременността.

Ваксинации с несъвместими Rh фактори

Сортове кръв

Генетиката доказва идентичността на образуването на кръвна група на детето и други признаци. Австрийският учен Г. И. Мендел доказва и научно обосновава законите на наследствеността на моногенните черти, в резултат на което, въз основа на неговите експерименти, открива закони, които гласят:

 • партньори с кръвна група 1, потомци без антигени А- и В;
 • при смесена 1 и 2 кръвна група от двойка, потомците ще имат същите кръвни групи;
 • същото с първата и втората (2) кръвна група;
 • ако и двамата родители имат четвъртата кръвна група, то е невероятно да се предскаже какъв тип дете ще бъде, всеки от трите, освен първия, е възможен;
 • при втората и третата (3) кръвна група е невъзможно да се предопредели.

Има изключения - хора, които имат А и В антигени, които не се проявяват във фенотипа.

Вероятността за наследяване на кръвна група на детето, потенциалните родители трябва да направят кръвен тест и Rh, за да избегнат усложнения от зачеването на бебето.

Ако това не е било направено преди бременността, след като сте получили лекар, жена се изпраща за преглед. Един от тях е, че определя кръвната група на двойката. Бебето има голям шанс да наследи кръвната група на един от родителите. При същия тип кръвни партньори в действителност в 100% от случаите при деца е същото.

Обмислете таблицата за наследяването на кръвната група на детето, в която с всички възможни комбинации от кръвни групи на родителите е показана вероятността за вида на детето им.

Каква кръвна група наследява детето от родителите си?

От доста време учените са доказали съществуването на четири групи. Съответно, всяка от групите се формира при раждането на дете и по-точно в утробата след зачеването. Както казват хората - тя се наследява. Така получаваме определен вид плазма от родителите си и живеем с него през целия си живот.

Трябва да се отбележи, че нито кръвната група, нито Rh факторът не се променят по време на живота. Това е доказан факт, който може да бъде опроверган от бременна жена. Факт е, че има редки случаи, когато жената по време на бременност променя резус-фактора - в началото на срока и в края преди раждането. Още в средата на 19-ти век един американски учен стигна до дефиницията, че има несъвместимост в плазмените типове. За да го докаже, може да му бъде полезен калкулатор, но днес, в този случай, никой не го използва.

Несъвместимост се образува при смесване на различни видове и се проявява под формата на адхезия на червените кръвни клетки. Това явление е опасно тромбоцитно образуване и развитие на тромбоцитоза. След това е необходимо да се разделят групите, за да се определи техния тип, което е появата на системата АВ0. Тази система все още се използва от съвременните лекари за определяне на кръвни групи без калкулатор. Тази система е превърнала всички предишни идеи за кръвта и сега това е само генетика. Тогава открили законите за наследяване на кръвни групи на новороденото директно от родителите.

Учените също така доказаха, че кръвната група на детето зависи пряко от смесването на плазмата на родителите. Той дава резултати или просто печели този, който е по-силен. Най-важното е, че няма несъвместимост, защото в противен случай бременността просто не се случва или заплашва детето в утробата. В такива ситуации се правят специални ваксини на 28-та седмица от бременността или по време на планирането. Тогава ще бъде защитено развитието на детето и формирането на неговия пол.

Разнообразие на кръвната система AB0

Имаше много учени, които работеха по въпроса за наследяването на кръвни групи и пол. Един от тях е Менделеев, който определя, че родителите с първата кръвна група ще бъдат родени деца с отсъствието на антигени А и Б. Същата ситуация се наблюдава и при родителите с 1-ва и 2-ра кръвни групи. Много често първата и третата кръвни групи попадат под такова наследяване.

Ако родителите имат 4-та кръвна група, то чрез наследственост детето може да получи всяка, с изключение на първата. Най-непредсказуема е съвместимостта на групите родители 2-ри и 3-ти. В този случай наследяването може да бъде в много различна версия, със същата вероятност. Съществува и доста рядка ситуация, когато се установи най-рядкото наследство - и двамата родители имат антитела от тип А и В, но в същото време не се появяват. По този начин не само непредсказуемата кръвна група се предава на детето, но и на пола, и е изключително трудно да се предвиди неговия външен вид, особено след като калкулаторът също няма да помогне.

Вероятност за наследяване

Тъй като в света има много различни ситуации, ние ще дадем конкретни кръвни групи на даден човек и възможния тип на детето му, използвайки таблицата. Не се нуждаете от калкулатор и допълнителни познания. Просто трябва да знаете кръвната си група и Rh фактора. Такъв анализ може да се направи във всяка специализирана лаборатория, която се приготвя в рамките на 2 дни.

Таблица на кръвните групи на родители и деца

Много родители се интересуват от въпроса с каква кръвна група ще се роди детето. В крайна сметка мнозина вярват, че детето наследява кръвната група на мама или татко. Но какво да кажем за действителната ситуация и е възможно да се изчисли кръвната група на детето, въз основа на кръвните параметри на родителите? Ето какво ще обсъди статията в тази статия, където ще се опитаме да ви разкажем възможно най-подробно за особеностите на образуването на кръвни групи и комбинацията от кръвни групи.

Малко история

Още в началото на 20-ти век учените доказаха, че има само 4 кръвни групи. Малко по-късно Карл Ландщайнер установява, че когато се смесва кръвния серум на един човек с еритроцитите на кръвта на друг човек, се случва някакво свързване - червените кръвни клетки се сливат и се образуват съсиреци. Но в някои случаи това не се случва.

Също така Landsteiner в червените кръвни клетки са намерени специални вещества, които той разделя на две категории B и A. Той идентифицира и трета група, която включва клетки, които не съдържат такива вещества. След известно време учениците на Landsteiner открили червени кръвни клетки, които едновременно съдържали маркери тип А и В.

Благодарение на тези изследвания е възможно да се извлече определена система ABO, в която може да се види разделянето на кръвта на групи. В нашето време се използва AVO.

 1. I (0) - в тази кръвна група няма антигени А и В.
 2. II (А) - тази група е установена в присъствието на антиген А.
 3. III (AB) - наличието на антигени Б.
 4. IV (АВ) - наличието на антигени А и В.

С помощта на това откритие е възможно да се открие точно кои кръвни групи са съвместими. Той също така е избегнал катастрофалните резултати от кръвопреливане, които са възникнали поради несъвместимостта на кръвта на донора и болния. Дотогава бяха извършени и трансфузии, но повечето от случаите завършиха с трагедия. Ето защо е било възможно да се говори за безопасността и ефективността на трансфузията само до средата на 20-ти век.

В бъдеще генетиката, която можеше надеждно да установи, че едно дете наследява кръвна група по същия принцип като другите признаци, внимателно изследваше кръвта.

Кръвна група на детето и родителите: принципът на наследяване

След ползотворната работа по изучаването на кръвта и принципите на неговото наследство, във всички учебници по биология се появи законът на Мендел, който гласи следното:

 1. Ако родителите имат първата кръвна група, тогава ще имат деца, родени в чиито кръвни антигени от А и В ще липсват.
 2. Съпрузите с първата и втората група ще произвеждат потомство с подходящите кръвни групи.
 3. Родителите с първа и трета групи също ще имат деца със съответните кръвни групи.
 4. При хора с четвърта кръвна група децата могат да се родят с II, III и IV групи.
 5. Ако родителите имат група II и група III, то детето им може да се роди с всяка група.

Rh фактор бебе: признаци на наследяване

Много често в мрежата можете да намерите много въпроси за това как не само кръвната група се наследява от детето, но и факторът Rh. Често се водят дискусии за доста деликатни теми, например, съмненията на бащата, че от него е заченато бебето. Това е особено често в ситуации, когато родителите имат отрицателен Rh фактор, и се ражда бебе с положителна кръвна група. Всъщност в това няма нищо странно и има доста просто обяснение на такъв чувствителен въпрос. За да разберете проблема, трябва само да научите малко за какво зависи кръвната група.

Rh кръвта е липопротеин. Той се намира на мембраните на червените кръвни клетки. Освен това, тя е достъпна за 85% от хората по цялата планета и те се считат за собственици на Rh-положителния фактор. Ако няма липопротеин, това се нарича Rh-отрицателна кръв. Тези показатели в съвременната медицина са обозначени с латински букви Rh, положителни със знак плюс, а отрицателни със знак минус. За да се изследва Rh факторът, като правило, трябва да разгледате една двойка гени.

Положителният Rh фактор обикновено се обозначава Dd или DD, той е доминираща черта. Отрицателният фактор е обозначен - dd, и е рецесивен. Следователно, в обединението на хора с хетерозиготно присъствие на резус (Dd), децата с положителен резус се раждат в 75% от случаите, а само в останалите 25% от случаите с отрицателен. Следователно можем да заключим, че родителите: Dd x Dd. Децата се раждат: ДД, Дд, дд. Хетерозиготността може да възникне в резултат на раждането на Rh-конфликтно бебе при Rh-отрицателна майка и това явление може да се запази за много поколения в гени.

Наследяване на детска кръв

В продължение на много векове родителите само трябваше да предполагат как ще им се роди бебето. В наше време можем леко да вдигнем завесата на секретността, гледайки в „красивата далеч“. Това стана възможно благодарение на ултразвук, който позволява не само да се знае пола на бебето, но и някои особености на неговата физиология и анатомия.

Генетиката се е научила да предсказва възможния цвят на косата и очите, те могат в ранните етапи да определят наличието на малформации в бебето. Също така стана ясно какъв тип кръв ще има бебето. За да разберем по-добре това и да научим как да определяме кръвната група на детето, Ви каним да се запознаете с таблицата. Таблица на кръвните групи на родители и деца:

Как се наследява кръвната група при хората?

Въпросът за наследяването на човешките кръвни групи тревожи всички родители още преди раждането на деца. Мнозина са много изненадани да научат, че кръвната група на син или дъщеря е различна от родителската. Тук обаче няма нищо странно. Принципът на наследяване е добре проучен, така че е възможно да се предвиди какъв тип наследство ще има бебето.

Как върви?

Съществуването на 4 кръвни групи е открито от учен от Австрия K. Landsteiner. Открил е наличието на антигени А или В в кръвта на различни хора, някои от които са носители на двата антигена. По-късната теория на Landsteiner беше усъвършенствана от неговите ученици.

По този начин има 4 кръвни групи:

 • I (0). Има антигени А, В.
 • II (А). Има само А.
 • III (В). Налице е само V.
 • IV (AB). Намерени са А, В.

Лекарите започнаха да правят трансфузии, основани на тази теория. Това значително намали смъртността на процедурата и помогна за спасяването на много пациенти. Генетиката продължи да проучва въпроса. През XIX век основателят на теорията за наследството биолог Мендел най-накрая формулира законите за наследяването на кръвна група от дете от родителите си.

Въз основа на неговите правила, можете самостоятелно да разберете какво ще бъде наследственото потомство, познавайки данните на бащата и майката. Законите на наследството са абсолютно същите тук, както и в другите знаци.

Алелите на гените А и В са доминиращи и О е рецесивен.

Според теорията на Мендел се разграничават следните модели:

 • Един от родителите има I група - раждането на детето с четвъртата е изключено.
 • Майка и баща са носители на група I - само група I се наследява.
 • Родител с група IV няма деца с група I.
 • В една двойка, където има I и II групи, само тези два вида са наследени.
 • Ако родителите са носители на I и III кръвни групи, то тези деца ще получат бъдещи деца.
 • И двете групи са II или III - има вероятност да има деца с група I.
 • Един родител с II, а другият с III, децата ще получават такива.
 • При група IV при майката и бащата бебето наследява кръвна група II, III или IV. Група I е изключена.

вероятност

Кръвната група на бъдещото поколение може да бъде изчислена с вероятност до 50%. По-долу е дадена таблица на наследяване на кръвни групи:

Анна Поняева. Завършила Медицинска академия в Нижни Новгород (2007-2014) и резиденция по клинична лабораторна диагностика (2014-2016 г.) Задайте въпрос >>

В медицината има случаи на изключване ("Бомбейски феномен"), когато детето има гени В и А, но те не се появяват фенотипно. Това е много рядко. Има и мутация на гените, след това при носители от група IV се появява бебе с група I.

Вероятността не надвишава една хилядна част от процента.

Страхотно видео по тази тема.

Rh наследство

Rh фактор (Rh) е протеин, който се намира на мембраната на еритроцитите. Той е положителен и отрицателен, т.е. 15% от хората нямат този протеин. Познаването на резус е важно за по-нататъшни кръвопреливания. Не е възможно да се прелива кръв с различен Rh, за да се избегне Rh-конфликт (защитен имунен отговор на въвеждането на чужди протеини). Когато това се случи, свързването и по-нататъшното унищожаване на червените кръвни клетки, човек умира. Тази реакция може да се появи при жена с отрицателен фактор по време на бременност, ако плодът е наследил положителен бащин резус. Това води до преждевременно раждане, смърт на плода и раждане с различни патологии.

Когато и двамата родители имат отрицателен Rh, се наследява само отрицателен резус. Но Rh-позитивните родители често имат деца с Rh-. Защо се случва това? Положителният ген D има две характеристики: доминиращ D и рецесивен d. Това означава, че Rh-положителният човек е носител на хомозиготен генотип (DD) или хетерозиготен (Dd). С хетерозиготен тип, и двамата имат 25% шанс да имат бебе с резус със знак минус.

Таблица за наследяване

Точно се определя вероятността за наследяване на кръвната група и Rh фактор е възможно само в случаите, когато и двамата родители имат I група или отрицателен Rh.

В други ситуации остава само да се приеме с вероятност от 25% до 75%.

Надеждно знаем резултата ще бъде след раждането на бебето, преминавайки през специален анализ.

маси

Таблица за наследяване на кръвна група от дете в зависимост от кръвната група на родителите.

Класификацията на хората по кръвна група се появява не толкова отдавна, само в началото на миналия век.
Благодарение на изследването на австрийския учен Карл Ландщайнер и неговите ученици, които идентифицирали антигените А и В в кръвта на различни хора, се появи ясно разделение на кръвни групи, наречено АВ0:

Това откритие е от голяма полза, тъй като смъртността след трансфузия е значително намалена.
Системата ABO напълно промени мнението на учените за естеството на кръвта. В бъдеще генетичните учени доказаха идентичността на принципите на получаване на кръвна група от детето и принципите за получаване на други признаци.

Наследяване на кръвната група на детето според закона на Мендел:

1. Според закона на Мендел родителите с кръвна група I ще бъдат родени деца, които нямат А- и В-тип антигени.
2. Ако съпругът и съпругата са от I и II кръвни групи, тогава децата ще имат същите кръвни групи. Подобна е ситуацията с I и III група.
3. Хората от четвъртата група могат да имат деца, които имат или втора, или трета, или дяволска, но не и първа. Партньорите в този случай нямат ефект.
4. Ако родителите на втората и третата група, тогава групата на детето е абсолютно невъзможно да се предскаже. Децата им могат да станат собственици на всяка група от четирима.
5. Изключение е, че има хора, които имат А и В антигени в фенотипа, но те не се появяват. Такива случаи са много редки и често са сред индусите, поради което се наричат ​​„феномен на Бомбай“.