logo

МЕТАБОЛИЧНА КАРДИОМИОПАТИЯ

Метаболитна кардиомиопатия (преди това се определя като миокардна дистрофия, миокардиодистрофия) - невъзпалително миокардно увреждане на различни етиологии, основано на метаболитни нарушения, производство на енергия и / или нарушаване на нейната трансформация в механична работа, водещо до миокардна дистрофия и контрактилитет и други функции t сърце.

Метаболитна кардиомиопатия се развива в резултат на излагане на патогенни фактори при различни заболявания и състояния (Фигура 8.1).

Физическите фактори могат да се считат за радиация, вибрации, прегряване, хипотермия, хиперинсолация.

Химичните фактори включват наркотиците, токсичните ефекти на домакинските и индустриалните отрови.

Заболявания и състояния, водещи до развитие на метаболитна кардиомиопатия

При възникването и развитието на метаболитни миокардни лезии при различни заболявания е от съществено значение нарушаването на инервацията, транспорта и енергийното използване в кардиомиоцитите, т.е. тяхното енергийно снабдяване.

Регулаторните системи за напрежение, миокардната функция и метаболитните процеси в кардиомиоцитите ограничават резервния капацитет на сърцето. Продължителната хиперфункция сама по себе си, и особено в неблагоприятни условия на фона на основното заболяване, може да доведе до енергиен дефицит и нарушение на адаптивните промени в миокарда.

Механизмите за намаляване на енергийното производство в увреденото сърце включват намаляване на плътността на капилярите, увеличаване на интеркапиларното разстояние, както и по-голям диаметър на хипертрофираните кардиомиоцити, което влошава дифузията на кислород и причинява появата на миокардна хипоксия. Един от механизмите е свързан и с нарушена митохондриална функция, която се причинява от намален синтез на окислителни ензими, дължащи се на нарушена пролиферативна реакция, която е частично медиирана от експресията на PPARa рецепторите, които играят ключова роля в митохондриалната биогенеза. Тези рецептори регулират транскрипцията на много ензими и носители (транспортери), които участват в транспорта и окисляването на мастни киселини. Той също така намалява способността на сърцето да възстановява запасите от високоенергийни фосфати. Намаляването на окислението на мастни киселини води до натрупване на липиди и допринася за некроза на увредените мембрани, докато освобождаването на реактивни молекули (цитохроми, кислородни радикали) води до апоптоза. Ускорената гликолиза, причинена от нарушено окислително фосфорилиране, води до ацидоза, която потиска много от процесите, включени в процеса на свиване - релаксация. От последното, най-важното е увеличаването на концентрацията на калций в цитозола, който инициира много порочни кръгове, водещи до некроза на миоцитите.

При прогресирането на метаболитна кардиомиопатия водеща роля играе усилването на реакциите на свободните радикали на липидната пероксидация на клетъчните мембрани. Увреждащи мембрани, хидропероксиди и свободни радикали намаляват активността на липидо-зависимите ензимни реакции (които включват основните жизнени ензими на йонния транспорт и митохондриалната респираторна верига), променят клетъчно-мембранните рецепторни системи с развитието на медиаторния дисбаланс, активират протеолитични и лизозомни ензими.

Метаболитни лезии на миокарда обхващат всички етапи на увреждане на обмяната на сърдечния мускул, от функционални нарушения до големи структурни промени. Морфологични промени се случват вътре в миокардните клетки и не се придружават от увеличаване на техния брой. Митохондриите и ендоплазменият ретикулум са най-чувствителни към патогенни ефекти. За дегенеративни промени в миокарда е характерно мозаично нарушение на структурата на кардиомиоцитите: в същата клетка, сред подутите митохондрии с частично или напълно унищожени вътрешни прегради, може да има митохондрии с нормална структура.

По правило елиминирането на патогенната причина води до постепенна нормализация на ултраструктурите на кардиомиоцита, което се дължи на вътреклетъчните регенеративни процеси. Увредените миофибрили се възстановяват в резултат на активната активност на рибозомата: постепенно се елиминира вътреклетъчният оток, появяват се гликогенни гранули, намалява се броят на мастните включвания. При продължително и интензивно въздействие на увреждащите фактори върху миокарда, дистрофичните промени могат да доведат до дълбоки морфологични промени, водещи до развитие на миокардиофиброза.

Смъртта на част от миокарда се възстановява чрез увеличаване на масата на специфични структури в интактни клетки, хиперплазия на митохондриите, саркоплазматичния ретикулум и рибозоми. В резултат на това се развива миокардна хипертрофия, която е компенсаторна регенеративно-хиперпластична реакция, характерна за миокарда. Биохимичните процеси по-често се нарушават в LV.

Клиничните прояви са разнообразни и не са специфични. Първоначалните етапи могат да бъдат асимптоматични, с времето намаляването на контрактилитета на миокарда може да доведе до тежка HF.

Често на фона на проявите на основното заболяване се забелязва кардиалгия (по-често на върха на сърцето (92%), по-рядко зад гръдната кост (15%)), разширяване на границите на сърцето, приглушени тонове, лек систоличен шум на върха на сърцето, нарушения на ритъма (предимно екстрасистолична аритмия),

ЕКГ е водещият метод за разпознаване на дистрофичните промени в миокарда, които се отнасят главно до процеса на реполяризация и най-често проявяват промени в крайната част на вентрикуларния комплекс: има депресия на ST сегмента, който има възходящ характер към положителния зъб T.

Зъбът на Т също може да бъде деформиран, с ниска амплитуда, изгладен или отрицателен.

Може да се определи и намаляване на напрежението на комплекса на експериментално проектното бюро, което е особено изразено при затлъстяване и микседем, а при тиреотоксикоза често се увеличава амплитудата на зъбите. В някои случаи може да има забавяне на интраатриалната проводимост, увеличаване на Q-T интервала и нарушение на интравентрикуларната проводимост. От нарушенията на ритъма най-често се забелязват синусовата тахикардия и екстрасистоличната аритмия.

При формулирането на диагноза трябва първо да се посочи основното заболяване или етиологичен фактор, естеството на протичането на кардиомиопатията и основните клинични прояви (наличие на ритъм и нарушения на проводимостта, стадия на HF).

В диференциалната диагноза на метаболитна кардиомиопатия, стресът и лекарствените тестове могат да бъдат важни, ако е необходимо, коронарна ангиография.

Независимо от вредния фактор, следните разпоредби могат да бъдат фундаментални за метаболитна кардиомиопатия:

• нарушения на метаболизма на миокарда с навременно лечение са обратими;

• тежката HF се развива сравнително рядко, главно в крайния етап на заболяването, но HF е резистентна към сърдечни гликозиди и успехът на терапията зависи изцяло от степента на възстановяване на нарушения метаболизъм в миокарда.

Пациентите трябва да започнат с елиминиране на причината за миокардна дистрофия. Също толкова важно е прекратяването на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол, изключването на физическото и психо-емоционалното пренапрежение.

Наред с лечението на основното заболяване е необходимо да се възстанови адекватният енергиен метаболизъм. Изтъкнато е използването на комплекс от лекарства, насочени към подобряване на транспорта на кислород към тъканта и използването му.

Две групи лекарства могат да повлияят на клетъчния метаболизъм: извънклетъчните регулатори (хормони, блокери и стимуланти на централната и периферната нервна система) и вътреклетъчните регулатори на метаболизма (ензими и антиензими, витамини, кофактори, различни метаболити), които имат ефект върху различни метаболитни пътища.

В нарушение на процесите на окислително фосфорилиране се използва комплекс от витамини, включително витамини В1, В2, пантотенови и липоеви киселини. Витамините В засягат протеини, липиди, въглехидратно-енергиен метаболизъм, аминокиселинен и нуклеотиден синтез.

Сред препаратите с антиоксидантни свойства, токоферол ацетат е широко използван, неговата комбинация с витамин РР (никотинова киселина) спомага за подобряване на енергийното снабдяване на миокардната контрактилна функция. Витамин С е активен антиоксидант, който участва в редокс процесите.

От голямо значение за нормализирането на метаболизма на миокарда е адекватното доставяне на незаменими аминокиселини в организма; включително метионин, левцин, аланин, валин, лизин, трионин, триптофан, които са пластмасови материали за синтез на протеини, ензими, коензими. За да се подобри абсорбцията им, препоръчва се да се предписват в комбинация с анаболни стероиди (метандион, нандролон).

С прогресирането на дистрофичния процес е показано, че аспарагинатът се поглъща с калиев хлорид, калий и магнезий за премахване на редовния дефицит на вътреклетъчен калий, дисбаланс на калций и магнезий, което води до възстановяване на регулирането на възбудимостта и проводимостта на миокарда, неговия автоматизъм и контрактилитет.

За активиране на синтеза на протеини и нуклеинови киселини се използват соли на оротичната киселина (калиев / магнезиев оротат).

Текущата терапия трябва да е насочена към увеличаване на генерирането на енергия и повишаване на резистентността на миокарда към хипоксия. Напоследък се обръща голямо внимание на ролята на серотонинергичната система в регулацията на стресовия отговор. Специфична особеност на никотинамида е способността му да стимулира процесите на аеробно окисление и метаболизъм на гликоген, като по този начин повишава резистентността на кардиомиоцитите към хипоксия.

Триметазидин има директен цито- и мембранно-защитен ефект върху кардиомиоцитите при хипоксични условия.

Продължителността на интензивната метаболитна терапия в ранните стадии на пациенти с предимно функционални нарушения е 2-3 седмици. С прогресирането на миокардната дистрофия и откриването на органични сърдечни заболявания, курсът на терапия трябва да се повтаря няколко пъти в годината.

Метаболитна кардиопатия какво е това

Причини и лечение на метаболитна кардиомиопатия

Основният орган на човешкото тяло е сърцето. Ето защо, при първите признаци на увреждане на неговото функциониране, си струва да се свържете с кардиолог. Особено си струва внимателно да се проучат детските проблеми със сърцето, тъй като те могат да доведат до сериозни усложнения, както и до късно развитие на други органи. Едно от тези заболявания е метаболитна кардиомиопатия, която е увреждане на миокардната структура на невъзпалителните процеси, свързани с метаболитни нарушения, енергийния метаболизъм на организма, който води до дистрофия на сърдечния мускул, а също така предизвиква непълна сърдечна функция.

Характеристика на заболяването

При това заболяване промените на морфологичното ниво са доста дълбоки, така че трябва да се съсредоточите върху симптомите, които ще дадат точна представа за съществуването на проблема.

По-специално, промените настъпват в клетките на сърдечния мускул. В същото време, външно, нищо особено не показва появата на проблем. Броят на клетките не се променя, те не се увеличават. Освен това, дори вътреклетъчната среда има увредени митохондрии и здрави. Но откритото във времето заболяване може да предотврати негативните усложнения.

Дългият период на нарушения в миокардните клетки води до неговата дистрофия, която е първоначалната причина за по-сложно заболяване, миокардиофиброза. Може да се появи и отмиване на част от сърдечния мускул, което се възстановява за сметка на други видове тъкани, което води до хипертрофия на миокарда. Но навременен ефект, насочен към подобряване на регенеративните процеси на клетките, може да доведе до пълно елиминиране на проблема и увреждане на митохондриите.

Причини за метаболитна кардиомиопатия

Причините, които могат да предизвикат развитието на заболяването, са:

 • отравяне с алкохол;
 • нарушения в метаболизма на мазнини и протеини;
 • заболяване на щитовидната жлеза;
 • бери-бери;
 • вредни фактори на влияние, а именно температура, радиация, медицински препарати и др.;
 • голямо физическо натоварване;
 • различни инфекциозни заболявания;
 • нарушения на черния дроб и бъбреците;
 • анемия.

Навременната консултация с кардиолог ще помогне да се определи заболяването. Специалистът ще проведе серия от изследвания, които могат точно да потвърдят или отхвърлят наличието на болестта.

Съществува също така възможност метаболитни метаболитни нарушения да бъдат свързани с вродени дефекти. Най-честата причина за възникване на кардиомиопатия от този тип са нарушения на метаболизма на мастните киселини. Тази ситуация води до факта, че често това заболяване се среща при деца.

Неуспехът в метаболизма на мастни киселини може да се предизвика от липсата на карнитин или нарушения в разпределението му в организма поради липса на необходимите ензими.

Кардиомиопатия при деца

Това заболяване е много често при новородените. Дори лекарите не винаги могат точно да определят нарушенията в метаболитните метаболитни процеси на новороденото. Но с течение на времето кардиомиопатията проявява по-обширни симптоми. Това се проявява чрез отхвърляне на храната, хранене на най-малкото, изоставане в развитието както на физически, така и на психомоторни функции, раздразнителност, лош сън и други подобни симптоми.

Има и други симптоми, които показват нарушени метаболитни процеси при деца:

 1. Рефлекси на Gag;
 2. мускулна хиподинамия;
 3. късно развитие на цялата централна нервна система;
 4. проблеми със стомашно-чревния тракт;
 5. проблеми с бъбреците;
 6. деформация на мускулите на лицето;

Кардиолозите провеждат пълно проучване на бебето с проявите на болестта, за да потвърдят диагнозата и да компенсират недостига на вещества, които причиняват проблема. Това трябва да се направи възможно най-рано, за да се предотврати критичното забавяне на развитието на детето и пълната миокардна дистрофия.

Етап на заболяването и клинични прояви

Приема се да се разграничат три основни етапа на проявата на метаболитна кардиомиопатия. Всеки от тях се определя от клинични симптоми, което показва сложността на заболяването:

 1. невро-функционален етап;
 2. обмен и структурни;
 3. стадия на сърдечна недостатъчност в метаболитна форма.

От самото начало болестта няма признаци на абсолютно никакви признаци. Но с течение на времето се появяват първите симптоми. По принцип началният етап е нарушил вегетативната система и проявите на неговата дисфункция.

Във втория етап се случват по-дълбоки органични промени. Този етап все още е разделен на два периода:

Те се характеризират с проява на циркулаторна недостатъчност във вече хронични стадии, вторите А и В, съответно, периоди.

Третият етап на метаболитна кардиомиопатия вече показва преход към третия етап на нарушен кръвен поток в организма.

В допълнение към тези периоди на заболяването, обичайно е да се прави разлика между видовете дистрофични миокардни лезии в такива подтипове в зависимост от сложността:

 • остър;
 • хроничен;
 • кардиосклероза на миодистрофен тип.

Друга класификация определя дегенерацията на сърдечния мускул на мястото на възникване:

Вече на тези етапи се проявяват клиничните симптоми на заболяването, което в много отношения е сходно с други заболявания на сърдечно-съдовата система. но все пак си струва да се подчертае:

 • умора, слабост;
 • болка в лявата страна на гръдния кош;
 • нарушения на нервната регулация.

След като се обърнете към специалист, можете да видите други признаци на метаболитна кардиомиопатия, а именно:

 • настъпва разширяване на сърцето;
 • тонове на сърдечния ритъм се чуват доста глухо;
 • в горните части на сърцето се чуват систолични шумове;
 • често се наблюдава екстрасистолична аритмия;
 • настъпва сърдечна недостатъчност.

Кардиологът, като определи горната картина на заболяването, във всеки случай, дава по-задълбочено проучване, което вече точно потвърждава диагнозата. По принцип всичко може да се види на лентата на ЕКГ, чиито зъби имат посоките, характерни за метаболитна кардиомиопатия.

Лечение на метаболитна кардиомиопатия

Кардиомиопатията е вторично заболяване, причинено от наличието на други здравословни проблеми. Ето защо, първоначално е необходимо да се определи основната причина, която причинява усложнения. Именно с елиминирането на патологията, която причинява дистрофичните процеси в сърдечния мускул, лечението трябва да започне.

Заедно с отстраняването на основната причина, кардиолозите предписват курс за намаляване на ефектите от миокардна дистрофия и регенерация на подути вътреклетъчни частици. Първоначално се предписва метаболитна терапия, която включва назначаването на лекарства, които подобряват и ускоряват транспортирането на кислород през органите, както и бързото му използване. Също така се приемат редица витамини. От различни групи избирайте тези, които спират процесите на окислително фосфорилиране. Също така, кардиологът предписва и други групи лекарства, които могат да спрат дистрофията на сърдечния мускул:

 • аминокиселини, сред които са основните метионин, триптофан, серин и други;
 • анаболни стероиди, които заедно с аминокиселините подобряват метаболизма в миокарда;
 • калиев хлорид, който се използва главно, ако дистрофичните процеси продължават да напредват независимо от лечението;
 • калиев оротат, който има по-възстановителен ефект, а също така улеснява обработката на протеини, а с тях и нуклеинови киселини;
 • билкови съставки, включително плодове от китайска шизандра, корен от женшен, елеутерокок и други, които имат антиоксидантни функции, регулират клетъчния метаболизъм, подобряват клетъчната резистентност към хипоксия;
 • Пирацетам, който се характеризира със способността си да повишава ефективността на процесите на нервната система;
 • никотинамил, който е в състояние да активира анаеробно окисление, както и метаболизъм на гликоген, което повишава резистентността на клетките към хипоксия;
 • Триметазидин, който повишава енергийния метаболизъм, което допринася за резистентността на сърдечния мускул към хипоксия.

Навременното започване на лечението на метаболитна кардиомиопатия има шанс напълно да елиминира симптомите и последствията за организма. Разбира се, не забравяйте да се отървете от патологията, която причинява миокардна дистрофия, или да намалите нейното въздействие върху други органи.

Кардиомиопатията е доста сериозно нарушение на метаболитните процеси, както и провокира преструктурирането на миокарда, който има много неблагоприятни перспективи при липса на реакция към заболяването. Ето защо, в случай на откриване на метаболитни нарушения в миокарда, е необходимо да се извърши пълен курс на лечение, който не само ще облекчи съществуващия проблем, но и ще подпомогне активирането на регенерацията на увредените митохондрии и ще осигури пълното функциониране на сърдечния мускул.

ПРЕПОРЪЧВАМЕ ЧЕТЕНЕ:

Какво друго да прочетете

 • Причини, симптоми и лечение на гръдна аортна аневризма
 • Симптоми и лечение на дисметаболична кардиомиопатия
 • Диагностика и лечение на дисхормонална кардиомиопатия
 • Причини и лечение на лабилна хипертония

Какво е метаболитна кардиомиопатия?

Кардиомиопатията при метаболитни нарушения е лезия на миокарда с невъзпалителен характер, която може да се развие в резултат на нарушение на метаболизма на мастни киселини, което води до дистрофия и недостатъчна контрактилност на сърцето.

Всички промени се случват вътре в клетките на сърцето, но е невъзможно да се определят външно, тъй като нито броят на клетките, нито техният вид (размер, форма или форма) не се променят.

Вътре в клетката има както здрави, така и увредени митохондрии.

 • Цялата информация на сайта е само за информационни цели и НЕ Ръководство за действие!
 • Само доктор може да ви даде точна диагноза!
 • Ние ви призоваваме да не се самоизцелявате, а да се регистрирате със специалист!
 • Здраве за вас и вашето семейство!

Механизмът на патологичния процес

Получената миокардна дистрофия може да доведе до миокардиофиброза. На свой ред, това може да доведе до отмиване на зоните на сърдечния мускул, които ще бъдат възстановени поради здрава тъкан, което причинява хипертрофия.

Изключително важно е лечението да започне своевременно, което ще позволи възстановяването на клетките и ще реши проблема.

Съществува широк кръг от причини, които могат да повлияят на развитието на метаболитна кардиомиопатия. Този списък включва:

 • алкохолна интоксикация;
 • нарушаване на метаболизма на протеини и мазнини;
 • ендокринни заболявания;
 • бери-бери;
 • отрицателни външни влияния (температура, радиоактивни ефекти, употреба на наркотици);
 • значително физическо натоварване;
 • инфекциозни болести;
 • чернодробни и бъбречни дисфункции;
 • анемия.

Съществува връзка между развитието на патологията и наличието на вродени дефекти. Често настъпват нарушения на метаболизма на мастните киселини. Поради това метаболитна кардиомиопатия често се диагностицира при деца.

Нарушаването на метаболизма на мастните киселини може да бъде причинено от липса на карнитин или неправилно разпределение в организма, поради липсата на необходимите ензими.

Метаболитна кардиомиопатия има дълъг списък от симптоми, но те не са специфични.

В началния етап развитието на патологията може да протича без никакви изразени симптоми, но с течение на времето влошаването на контрактилната способност на сърцето причинява тежка форма на сърдечна недостатъчност.

Чест спътник на заболяването е кардиалгия. В повечето случаи тя засяга върха на сърцето, много по-рядко срещана болка в гърдите. Може да се наблюдава и разширяване на границите на миокарда, приглушени тонове, при аускултация се чуват систолични шумове.

Метаболитна кардиомиопатия се характеризира с курс в 3 етапа, всеки от които се характеризира със собствени характеристики, които показват тежестта на заболяването:

Изключително трудно е да се забележи началото на заболяването, тъй като няма никакви симптоми. Малко по-късно има признаци, свързани с нарушаване на вегетативната система.

Вторият етап се характеризира с наличието на структурни промени. Той е разделен на период на компенсация и период на декомпенсация. В същото време вече се наблюдават признаци на недостатъчност на кръвоснабдяването.

В третия етап, нарушения на кръвния поток в тялото.

Има няколко вида дистрофични лезии (в зависимост от тежестта):

Класификация в зависимост от местоположението на дистрофията:

Симптомите са изключително сходни с признаците на много други заболявания на сърдечно-съдовата система:

 • умора;
 • болка в лявата страна на гръдния кош;
 • нарушена нервна регулация.

Диагнозата позволява да се идентифицират други промени, присъщи на метаболитна кардиомиопатия:

 • увеличаване на размера на миокарда;
 • глухи тонове на сърдечен ритъм;
 • наличие на систоличен шум в горните участъци;
 • екстрасистолична аритмия;
 • сърдечна недостатъчност.

Необходими са допълнителни изследвания, за да се изясни диагнозата, въпреки че резултатите от ЕКГ вече са в състояние да посочат тази конкретна патология - зъбите на кардиограмата имат характерна посока.

Тиротоксичната кардиомиопатия възниква поради проблеми с щитовидната жлеза.

За исхемичната кардиомиопатия: причини, симптоми, диагноза и лечение - ще разкажем по-нататък.

диагностика

След събиране на анамнеза и първоначален преглед могат да бъдат предписани следните диагностични процедури:

 • ЕКГ в 12 проводника, както и средно-електрокардиограма;
 • ежедневно наблюдение;
 • тестове за натоварване;
 • ехокардиография;
 • MR.

Дистрофичните промени в сърцето се изчисляват с помощта на ЕКГ резултати, които показват депресия на ST сегмента, която има посока нагоре по отношение на положителна вълна Т. Зъбът от своя страна може да бъде деформиран, с ниска амплитуда, гладка или отрицателна.

Лечение на метаболитна кардиомиопатия

Самата болест е вторична, т.е. се развива на фона на основната патология. Необходимо е да се определи и отстрани.

Паралелно с мерките за лечение на основното заболяване се провежда терапията на ефектите, причинени от дистрофични промени в миокарда и регенерацията на засегнатите частици в клетките.

На първо място се предписват лекарства, които имат за цел нормализиране на обмяната на веществата: ускоряване на доставката на кислород до органите, нейното използване. Не забравяйте да извършите витаминна терапия. Необходимо е да се вземат вещества, които ще допринесат за инхибиране на процесите на окислително фосфорилиране.

Групите лекарства, използвани за забавяне на дистрофичните процеси в миокарда, включват:

Причини и лечение на метаболитна кардиомиопатия

Признаци на патология

Известно е, че основната причина за това заболяване са метаболитни нарушения. Но има редица фактори, които предразполагат към развитието на болестта. Сред тях експертите разграничават следното:

 • отравяне с алкохол;
 • нарушения на метаболизма на протеини и мазнини;
 • липса на витамини в организма;
 • заболяване на щитовидната жлеза;
 • прекомерно упражнение;
 • инфекциозни болести;
 • анемия;
 • патология на черния дроб и бъбреците.

Метаболитна кардиомиопатия в началото на нейното развитие няма специфични прояви, те възникват по-късно. В по-късните стадии на заболяването се характеризира с умора и слабост, дискомфорт в лявата страна на гръдния кош и нарушена нервна регулация.

Има 3 етапа на развитие на тази патология:

 • невро-функционални - има леки автономни нарушения;
 • възникват обменно-структурни - органични промени, които се проявяват чрез неуспех на кръвообращението в сърцето;
 • развитие на сърдечна недостатъчност - има сериозни нарушения на кръвния поток в организма.

В допълнение, в зависимост от степента на увреждане, се различават 3 вида миокардна дистрофия. остра, хронична, миодистрофична. Обичайно е да се раздели тази патология и в зависимост от характеристиките на разпространението на лезията: дифузно и фокално.

Метаболитна кардиомиопатия се открива и при деца, включително новородени. Техните симптоми се проявяват в отказ да се яде, изоставане в развитието, както физическо, така и психическо. Такива симптоми като чести еметични рефлекси, проблеми със стомашно-чревния тракт и бъбреци, както и щам на лицевия мускул могат също да показват метаболитни нарушения при децата. Около 40% от случаите на тази патология при деца са открити през първата година от живота им. Късната форма е характерна за тийнейджърите. Те имат по-благоприятна прогноза и оплаквания не се наблюдават за сърдечни проблеми, а за мускулни болки.

Какво е кардиопатия при възрастни и как се лекува това заболяване?

Метаболитна кардиомиопатия е вторична патология, следователно, на първо място, е необходимо да се идентифицира причината, която я причинява и да се елиминира.

Лечението е насочено към елиминиране на дистрофичните процеси в сърдечния мускул.

В допълнение към елиминирането на основното заболяване се предписва курс на лечение, който трябва да помогне за неутрализиране на ефектите на дистрофичните процеси в сърцето. За това лекарят предписва лекарства, които подобряват и ускоряват притока на кислород до сърцето. Патологичната терапия не е пълна без приемане на витамини, които трябва да спрат характеристиката на окислителното фосфорилиране.

Какво е дисметаболична кардиомиопатия?

Тъй като метаболитна кардиомиопатия е резултат от метаболитно нарушение, лекарят ще предпише подходяща лекарствена терапия. Тя ще бъде насочена към спиране или елиминиране на дегенерацията на сърдечния мускул. Лечението включва:

 1. 1. Препарати, които подобряват метаболизма на миокарда: анаболни стероиди и аминокиселини.
 2. 2. Билкови лекарства, които са в състояние да регулират обмяната на веществата в клетките на сърцето и повишават тяхната устойчивост към хипоксия. Това могат да бъдат плодове на китайска шизандра или корен от женшен.
 3. 3. Лекарства за регулиране на процесите, протичащи в нервната система (Piracetam).
 4. 4. Лекарства, които имат тонизиращо действие.
 5. 5. Лекарства за повишаване на енергийния метаболизъм (Trimetazidine, Nicotinamil).

Трябва да се помни, че незабавно започнатата терапия увеличава шансовете да се отървем от болестта. Тъй като кардиопатията може да има много неблагоприятни перспективи, в случай на откриване на тази патология е необходимо да се подложи на пълен курс на лечение.

И малко за тайните.

Страдали ли сте от болки в сърцето? Съдейки по факта, че четете тази статия - победата не беше на ваша страна. И разбира се, все още търсите добър начин да върнете сърдечната честота обратно към нормалното.

След това прочетете за това какво говори кардиологът с голям опит Е. Толбузина в интервюто си за естествените методи на лечение на сърцето и почистване на кръвоносните съдове.

Какво е метаболитна кардиомиопатия?

Кардиомиопатията при метаболитни нарушения е лезия на миокарда с невъзпалителен характер, която може да се развие в резултат на нарушение на метаболизма на мастни киселини, което води до дистрофия и недостатъчна контрактилност на сърцето.

Всички промени се случват вътре в клетките на сърцето, но е невъзможно да се определят външно, тъй като нито броят на клетките, нито техният вид (размер, форма или форма) не се променят.

Вътре в клетката има както здрави, така и увредени митохондрии.

 • Цялата информация на сайта е само за информационни цели и НЕ Ръководство за действие!
 • Само доктор може да ви даде точна диагноза!
 • Ние ви призоваваме да не се самоизцелявате, а да се регистрирате със специалист!
 • Здраве за вас и вашето семейство!

Механизмът на патологичния процес

Получената миокардна дистрофия може да доведе до миокардиофиброза. На свой ред, това може да доведе до отмиване на зоните на сърдечния мускул, които ще бъдат възстановени поради здрава тъкан, което причинява хипертрофия.

Изключително важно е лечението да започне своевременно, което ще позволи възстановяването на клетките и ще реши проблема.

причини

Съществува широк кръг от причини, които могат да повлияят на развитието на метаболитна кардиомиопатия. Този списък включва:

 • алкохолна интоксикация;
 • нарушаване на метаболизма на протеини и мазнини;
 • ендокринни заболявания;
 • бери-бери;
 • отрицателни външни влияния (температура, радиоактивни ефекти, употреба на наркотици);
 • значително физическо натоварване;
 • инфекциозни болести;
 • чернодробни и бъбречни дисфункции;
 • анемия.

Съществува връзка между развитието на патологията и наличието на вродени дефекти. Често настъпват нарушения на метаболизма на мастните киселини. Поради това метаболитна кардиомиопатия често се диагностицира при деца.

Нарушаването на метаболизма на мастните киселини може да бъде причинено от липса на карнитин или неправилно разпределение в организма, поради липсата на необходимите ензими.

симптоми

Метаболитна кардиомиопатия има дълъг списък от симптоми, но те не са специфични.

В началния етап развитието на патологията може да протича без никакви изразени симптоми, но с течение на времето влошаването на контрактилната способност на сърцето причинява тежка форма на сърдечна недостатъчност.

Чест спътник на заболяването е кардиалгия. В повечето случаи тя засяга върха на сърцето, много по-рядко срещана болка в гърдите. Може да се наблюдава и разширяване на границите на миокарда, приглушени тонове, при аускултация се чуват систолични шумове.

етап

Метаболитна кардиомиопатия се характеризира с курс в 3 етапа, всеки от които се характеризира със собствени характеристики, които показват тежестта на заболяването:

Има няколко вида дистрофични лезии (в зависимост от тежестта):

Класификация в зависимост от местоположението на дистрофията:

Симптомите са изключително сходни с признаците на много други заболявания на сърдечно-съдовата система:

 • умора;
 • болка в лявата страна на гръдния кош;
 • нарушена нервна регулация.

Диагнозата позволява да се идентифицират други промени, присъщи на метаболитна кардиомиопатия:

 • увеличаване на размера на миокарда;
 • глухи тонове на сърдечен ритъм;
 • наличие на систоличен шум в горните участъци;
 • екстрасистолична аритмия;
 • сърдечна недостатъчност.

Необходими са допълнителни изследвания, за да се изясни диагнозата, въпреки че резултатите от ЕКГ вече са в състояние да посочат тази конкретна патология - зъбите на кардиограмата имат характерна посока.

За исхемичната кардиомиопатия: причини, симптоми, диагноза и лечение - ще разкажем по-нататък.

диагностика

След събиране на анамнеза и първоначален преглед могат да бъдат предписани следните диагностични процедури:

 • ЕКГ в 12 проводника, както и средно-електрокардиограма;
 • ежедневно наблюдение;
 • тестове за натоварване;
 • ехокардиография;
 • MR.

Дистрофичните промени в сърцето се изчисляват с помощта на ЕКГ резултати, които показват депресия на ST сегмента, която има посока нагоре по отношение на положителна вълна Т. Зъбът от своя страна може да бъде деформиран, с ниска амплитуда, гладка или отрицателна.

Лечение на метаболитна кардиомиопатия

Самата болест е вторична, т.е. се развива на фона на основната патология. Необходимо е да се определи и отстрани.

Паралелно с мерките за лечение на основното заболяване се провежда терапията на ефектите, причинени от дистрофични промени в миокарда и регенерацията на засегнатите частици в клетките.

На първо място се предписват лекарства, които имат за цел нормализиране на обмяната на веществата: ускоряване на доставката на кислород до органите, нейното използване. Не забравяйте да извършите витаминна терапия. Необходимо е да се вземат вещества, които ще допринесат за инхибиране на процесите на окислително фосфорилиране.

Групите лекарства, използвани за забавяне на дистрофичните процеси в миокарда, включват:

Скоростта на лечението е изключително важна при лечението.

С правилния подход към лечението и елиминирането на основните причини за метаболитна кардиомиопатия, вероятността за пълно елиминиране на симптомите и последствията е висока.

При деца

За съжаление, тази патология често се диагностицира при новородени. В този случай откриването на нарушения е толкова трудно, че лекарите не винаги могат да ги идентифицират веднага след раждането. Но бързо симптомите стават очевидни.

Като правило, един от първите признаци е хранителните разстройства - детето отказва да яде. Това е последвано от отклонения в развитието, това важи и за физическото състояние и психомоторните функции. Родителите могат да забележат нарушение на съня при дете.

В бъдеще има признаци на хепатомегалия (увеличен размер на черния дроб), чернодробна стеатоза. Детето се притеснява за коремна болка, диария. Често тези деца са податливи на инфекциозни заболявания, може да се диагностицира гастроентерит.

Други признаци на метаболитна кардиомиопатия при деца включват:

 • рефлекси;
 • мускулна хиподинамия;
 • нарушено развитие на централната нервна система;
 • аномалии в стомашно-чревния тракт;
 • нарушения на бъбреците;
 • деформация на мускулите на лицето.

По-нататъшното протичане на заболяването е съпроводено с развитие на сърдечна недостатъчност. В същото време се наблюдава задух, тежка тахикардия, с аускултация, в белите дробове се чуват конгестивни хрипове.

Отокът се увеличава, може да се развие асцит, течност се натрупва в перикарда и плевралните кухини. При около една четвърт от случаите се развиват усложнения под формата на тромбоемболия.

Неонаталната форма на заболяването е придружена от ранно проявление на симптомите, има възможност за ранна смърт.

Педиатричната форма (около 40% от пациентите) се характеризира с проявление на симптомите през първата година от живота. Късната форма на детската метаболитна кардиомиопатия е показана в юношеския период и има най-благоприятна прогноза. При тази форма на детето болката в мускулите е по-често нарушена, отколкото оплакванията към сърцето.

Лечението на патология при деца се състои в приемане на лекарства, необходими за отстраняване на симптомите на сърдечна недостатъчност. Те включват АСЕ инхибитори, диуретици, антиаритмични лекарства (ако се открие аритмия) и коригираща терапия за метаболитни нарушения. Лечението се извършва подобно на терапевтичните мерки, предписани за възрастни пациенти.

С дефицит на карнитин, навременното разпределение на левия карнитин може да предотврати развитието на сърдечна недостатъчност.

При възрастни и деца е необходимо да се премахне гладът, да се предотврати развитието на хипогликемия, да се избере диета, богата на въглехидрати, но с липидно ограничение. Също така, не можете да правите значителни интервали между храненията.

Ще намерите описание на хипертрофичната кардиомиопатия в друга статия на сайта.

Какво е опасна тонизилна кардиомиопатия и дали тя може да бъде фатална - прочетете тук.

Какво е метаболитна кардиомиопатия?

Когато сърцето на човек не боли, функцията на кръвообращението е нормална, за него метаболитна кардиомиопатия е нещо екзотично. Млад мъж, който се чувства здрав и пълен със сила, дори не мисли за проблеми със сърцето. Служителите на организации, които преминават ежегоден медицински преглед, са изненадани от диагнозата кардиомиопатия, вярвайки, че са напълно здрави.

Характеристики на метаболитна кардиомиопатия

Това заболяване се среща след 30 години при мъжете по-често от жените. Миокардната дистрофия се развива асимптоматично, причинена от комплекс от причини, на първо място от метаболитни нарушения. Диагнозата на заболяването се състои в изследване на пациента, получаване на резултатите от ЕКГ и ултразвуково изследване на сърцето, лабораторни изследвания.

Така че, метаболитна кардиомиопатия засяга човек в зряла възраст, се характеризира не с органична дегенерация на сърцето, а от промени в метаболизма на сърдечния мускул. Патологичните метаболитни промени се натрупват постепенно, така че лекарят не търси помощ веднага. Ако пациентът се обърне към лекаря навреме, тогава консервативното лечение ще му помогне да си възвърне усещането за здраво сърце.

Нарушаване на метаболитните процеси в сърцето на децата

Според статистиката, децата страдат от кардиомиопатия по-рядко от възрастните. Това заболяване възниква при новородени и деца на средна училищна възраст по време на пубертета. Честотата при новородените е свързана с развитието на плода, перинаталната енцефалопатия и инфекциозните заболявания, които се извършват в утробата.

Метаболитна кардиомиопатия при по-големи деца, особено при юноши, е свързана с липса на витамини в храната, чести ARVI и ORZ, хормонална промяна на тялото. При учениците сърцето реагира на емоционални и физически натоварвания с появата на миокардна дистрофия. Неговите причини са:

 • сърдечна (миокардиопатия);
 • екстракардиална (простудни инфекциозни заболявания, желязодефицитна анемия, физическа неактивност, физическо пренапрежение, затлъстяване).

Децата, страдащи от кардиомиопатия, изпитват смущения в работата на сърцето, намалява физическата им активност, появяват се летаргия и апатия. Сърдечните мускулни клетки страдат от липса на кислород и в тях се срещат дегенеративни процеси. Лечението е насочено към поддържане на мускулите на сърцето, осигуряване на храна и кислород.

Причини за заболяване

Хитростта на метаболитна кардиомиопатия е, че различни причини засягат развитието му при хора:

 • вътрематочни инфекции при малки деца;
 • възпаление на менингите;
 • вродена атрофична миотония (миопатия);
 • витамин недостатъци;
 • захарен диабет;
 • нарушения в хипоталамо-хипофизната система (синдром на Иценко-Кушинг);
 • физическо натоварване;
 • хипотермия на тялото;
 • желязодефицитна анемия;
 • нарушения на синтеза на съединителната тъкан;
 • тумори и неоплазми;
 • остър и хроничен панкреатит;
 • отравяне на токсични емисии на промишлени предприятия и превозни средства;
 • отравяне от приема на наркотици;
 • болестно затлъстяване;
 • хронична алкохолна интоксикация;
 • хронична тиреоидна дисфункция (тиреотоксикоза);
 • хронични стресови ситуации;
 • хроничен пиелонефрит;
 • хроничен тонзилит;
 • цироза на черния дроб.

Индивидуално посочените причини за метаболитна кардиомиопатия остават опасни рискови фактори. Ако се установи заболяването, диагнозата се потвърждава, след което се предприемат мерки за лечение.

Списъкът на основните причини за кардиомиопатия

Какво се случва със сърцето?

В някои случаи сърдечната и конгестивна миопатия съчетават техните симптоми. Те започват да се появяват с напредването на болестта, а в началния стадий на заболяването не са очевидни. От морфологичните промени на миокарда се разграничават следните:

 1. Паренхимна дистрофия. Тя е възбудена, гранулирана, хиалинова капчица, хидропична. В тази форма настъпва коагулация на протеините, които се слепват, поради което течността се натрупва в цитоплазмата на мускулните клетки на сърцето.
 2. Смесен тип дистрофия. Миокардът се деформира с течение на времето, поради разтягането на клетъчните тъкани, преградите стават тънки, мускулът отслабва.
 3. Mezenhematoznaya. В тази форма структурата на клетките се променя. Повлиява се клетъчната саморегулация, нарушава се метаболизмът на течности, появяват се проблеми с ендокринните органи, нарушава се микроциркулацията.

Разграждането на метаболизма в кардиомиопатията води до различни видове дистрофия: протеини, въглехидрати, минерали, мазнини.

Миокардната дистрофия е класифицирана по причини:

 • dishormonal;
 • dismetabolic;
 • смесена;
 • неясна етиология.

Развитието на метаболитна кардиомиопатия преминава през следните етапи:

 1. Етап неврофункционален.
 2. Етап на структурен обмен.
 3. Метаболитен тип сърдечносъдова недостатъчност.

Първият етап е проява на невроциркулаторна дистония. Нарушенията се проявяват като съдови, вегетативни. Вторият етап е разделен на два периода. Периодът на компенсация се характеризира с нарушена циркулация на кръвта при стрес и в състояние на покой, кръвообращението е нормално.

На третия етап, когато има декомпенсация, започва стадия на нарушение на кръвообращението, което се определя от промените в метаболизма на сърдечния мускул.

Видове миокардна дегенерация:

 • остра;
 • хронична дистрофия;
 • миодистрофна кардиосклероза.

Според местоположението на дистрофичните прояви в мускула на сърцето се излъчват дифузна дистрофия и фокална.

Симптомите на кардиомиопатията приличат на други сърдечни заболявания, проявяващи се с такива симптоми:

 • намалена производителност, умора, летаргия и апатия;
 • появата на болки в гърдите;
 • сърцето работи неправилно, периодично.

При изследване на кардиолог се откриват следните симптоми на кардиомиопатия:

 • сърцето се разширява;
 • при слушане се появяват глухи сърдечни звуци;
 • сърдечни шумове се откриват по време на систола;
 • чува се екстрасистола, като проява на аритмия;
 • диагностицирана сърдечна недостатъчност.

При изследване на ЕКГ се записват характерни зъби, които потвърждават диагнозата кардиомиопатия.

Диагностика на метаболитна кардиомиопатия

Пълен преглед на пациента се състои в подробна история, анализ на оплакванията, подробности за хода на заболяването, възможни причини за възникването му. Тъй като началото на заболяването е безсимптомно, лекарят установява начина на живот на пациента, навиците му, естеството на работата. Обективните показатели ще осигурят кръвни тестове и провеждат:

 • пълна ЕКГ, тя ще установи необичайни сърдечни ритми, състоянието на миокарда, способността му да намалява;
 • ултразвуково изследване на сърцето (ултразвук), показва степента на разширяване на сърцето, способността му да намалява;
 • MRI, който дава триизмерно изображение на сърцето, което ви позволява да изградите неговия пространствен модел и да оцените състоянието на сърдечния мускул;
 • при съмнение, на пациента се предписва сърдечна биопсия, която ще разкрие миокардиопатия с гаранция.

Опасността от заболяването е постепенното развитие, симптомите се появяват, когато настъпят метаболитни промени в структурата на сърдечния мускул.

симптоми

Проявите на болестта зависят от причината, която я причинява. В началото на заболяването кардиомиопатията не се проявява, появата на признаци на заболяването се проявява при нейното развитие. Възпалителни заболявания с хроничен характер допринасят за появата на миопатия на сърцето. Основните симптоми, които се появяват при пациент с кардиологична форма, се проявяват със следните симптоми:

 • в гърдите има нарастваща болка, чувство за смачкване на сърцето
 • периодично промиване на лицето;
 • периферните части на тялото, пръстите и ушите стават студени;
 • има повишено изпотяване;
 • появи световъртеж;
 • намалена производителност;
 • нарушен ритъм на сърцето;
 • сърцебиене;
 • неравномерен импулс;
 • предсърдно сърцебиене или фибрилация;
 • пристъпи на треперене на сърцето.

Застойна форма на миопатия се проявява със следните симптоми:

 • появява се кашлица;
 • чести пристъпи на стенокардия;
 • подуване на краката и лицето;
 • течност се появява в перикардиалната торба;
 • хидроторакс в плевралната кухина;
 • черният дроб е увеличен;
 • асцит.

Симптомите на болестта се анализират от кардиолог, разкрива степента на развитие на кардиомиопатията, нейната метаболитна природа. Въз основа на обективни показатели, анализи и преглед на пациента на оборудването се взема решение за методите и методите на лечение.

Човешка сърдечно-съдова система

Лечение на метаболитна миокардна дистрофия

Метаболитният тип кардиомиопатия е вторично заболяване, а причината му е в патологичния процес, който се развива в органите и тъканите. След идентифициране на причината за заболяването, с диагнозата метаболитна кардиомиопатия, лечението е насочено към неговото елиминиране, съгласно метода. Що се отнася до миокардната дистрофия, лечението му е да възстанови функциите на сърдечния мускул.

Медикаментозно лечение

Лекарства за лечение на сърдечен мускул се определят въз основа на целите на лечението. Тези задачи са:

 • елиминиране на дистрофични прояви;
 • възстановяване на сърдечната мускулна тъкан;
 • подобряване на снабдяването на сърдечния мускул с кислород, хранене.

Метаболити, предписани от лекаря за възстановяване на мускулите на сърцето:

 • стимулатори на окислително фосфорилиране (мефенаминова киселина, йодантипирин, ацетилсалицилова киселина);
 • витаминни комплекси за интрамускулно и орално приложение (витамини от групи А и В);
 • важни аминокиселини (изолевцин, левцин, валин, фенилаланин);
 • стероиди, анаболни (Danabol, Methandienone, Turinabol по избор на лекаря);
 • калиев хлорид;
 • калиев оротат;
 • Тинктура от китайска магнолия, таблетки;
 • тинктура от екстракт от женшен;
 • тинктура от елеутерокок, екстракт в таблетки;
 • ноотропил (пирацетам стимулира нервните процеси);
 • никотинамид (стимулира окислителните процеси и синтеза на гликоген);
 • Триметазидин (повишава резистентността към кислородния дефицит на мускулните клетки);
 • сърдечни гликозиди (дигоксин, Strofantin, Digitoxin);
 • бета-блокери (бопиндолол, метипранолол, надолол, окпренолол);
 • АСЕ инхибитори (Benazepril, Captopril, Zilazapril, Enalapril);
 • препарати за калциеви йонни канали (лацидипин, лерканидипин);
 • диуретици (фуроземид, хипотиазид, пиретанид, верошпирон, триамтерен, тораземид);
 • лекарства за аритмия (верапамил, лидокаин, новокаинамид).

Схемата на лечение и списъкът на лекарствата, последователността на тяхното използване се определя за пациента, въз основа на състоянието му.

перспектива

Метаболитната форма на кардиомиопатията се различава от другите форми, тъй като с навременното откриване и лечение е възможно да се спре дегенерацията на сърдечния мускул. Лекарствата могат да удължат живота на пациента, да помогнат за постигане на пълно възстановяване, тъй като сърдечният мускул има адаптивни способности. Като цяло прогнозата е благоприятна.

Колко хора живеят с метаболитна кардиомиопатия, ако възникнат усложнения, има ли хронична сърдечна недостатъчност? Обостряне на заболяването може да доведе до факта, че в рамките на една година човек умира, ако не сърдечна трансплантация.

Полезно видео

Кратко описание на основните видове кардиомиопатия, вижте това видео:

заключение

В човешкото тяло всичко е взаимосвързано. Пренебрегването на здравословния начин на живот, лошите навици могат да доведат до развитие на опасна болест на кардиомиопатията. Ако дегенерацията на мускулната тъкан на сърцето не е имала време да поеме необратима природа, то превантивните и лечебни мерки могат да предотвратят по-нататъшното влошаване на мускулната тъкан на сърцето.

Правила за предотвратяване на метаболитна кардиомиопатия:

 1. Ежедневно редовно упражнение, продължило до половин час при леки или средни темпове. Джогингът и плуването са добри за сърцето. Постоянното умерено натоварване на сърцето го обучава, прави го здраво.
 2. Здравословна храна. Той предвижда ограничения в солта, подправките, мастните храни от животински произход. Полезни млечни продукти, плодове и зеленчуци, рибни продукти.
 3. Ако болен човек пуши, това е опасно. Пушенето допринася за развитието на атеросклероза, изчерпва нервната система, отрови тялото.
 4. Отказ от алкохол. Алкохолът допринася за развитието на миокардиопатия, което води до отслабване на черния дроб.
 5. Редовни и редовни прегледи от кардиолог, задължителни диагностични тестове (ЕКГ, ултразвук на сърцето, ЯМР).

Метаболитна кардиомиопатия е сериозно заболяване, причинено от причини, които могат да бъдат елиминирани. Поддържането на здравословен режим и редовните прегледи с лекар могат да удължат живота на пациента, да предотвратят заболяването.

Постепенно, незабележимо увеличение на симптомите на влошаване на сърцето при кардиомиопатия се дължи на пренебрегване на тяхното здраве. Хората, които са разумни за здравето си, ядат здравословна храна, не са изложени на риск от кардиомиопатия.